Escape Games-Locked Horse Farm

Escape Game Studio

Puzzle

air.escapegamestudio.LockedHorseFarmEscape

Din il-loghba harba, inti ghandek biex jghinu lill-persuna li qed jahdem f ' dan ir-razzett taz-zwiemel. Hu gie llokkjat f'wahda mill-kmamar bi zball. Int ghandek taghmel xi haga biex tghinu tas-salvatagg mill-kamra. Fittex madwar ir-razzett u tigbor l-affarijiet li jistghu jintuzaw biex jissolvew il-puzzles u jghinu l-helsien tal-bniedem.Alphabetical

Genres