Stickman Jailbreak X

Starodymov

Casual

air.stickescape

Huwa loghba gdida jailbreak. Ihallik taghmilha flimkien ma ' l-stickman. Jehtieglek issib b'tali mod li johrog mill-habs. Sett tal-ghodda ghall-implimentazzjoni tas-salvatagg. Il-stickman jista jghaddi mit-saqaf jew permezz tal-bieb, u huwa possibbli permezz tal-kanali tad-dranagg. Ahna hemm bzonn li wiehed jahseb u tiddeciedi liema metodu huwa aktar xieraq ghat-titjira. Protezzjoni wicked se dejjem arloggi fuq inti sabiex inti ma run boghod. Jekk il-guard se avviz li inti inixxi, huwa se teqred int. Xejn ma imposible. Tista taghmel dan. Inti tista ' taghmel tieghek stess jailbreak. Aghzel azzjoni u jaraw il-karattri ta ' animazzjoni funny mal-stickman. Il-loghba hija hielsa.Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres