Calligraphy Lettering

Rajamora

Art & Design

com.CaligraphyLettering.rajamora

Kif tard, kaligrafija stili ta ' kitba iltaqghu a il-qawmien mill-gdid fil-prevalenza. Dawn iz-zewg xoghlijiet ta ' arti jkollu relazzjoni familjali solidu u huma jiswew ukoll jinvestigaw. Biz-zieda ta ' kaligrafija miktub abbiltajiet li tieghek l-ghodda inti tista jwasssal ghand il-Flikkjaturi addizzjonali tal-kreattivitĂ  tieghek kaligrafija Cinizi. Inti tkun kollha madwar inkoraggati biex comprehend id-disparitĂ  taghhom qabel l-impostar a kaligrafija in fil-portafoll tieghek, madankollu. Jkollhom inti dejjem pondered dak illi huwa kkunsidrat ittri bl-idejn u dak illi huwa kkunsidrat kaligrafija moderni font hielsa min-naha l-ohra liema hija jismu tipografija? I nghaqadt spiss osservati dawn it-termini utilizzat bil-maqlub, li jistghu jgibu xi disarray ghall-individwi li m ' ghandekx xi involviment maghhom. Filwaqt li ohrajn tad-disinn ta ' ittri, dawk li jippjanaw l-issortjar u i kaligrafija jistghu jkollhom distintivi definizzjonijiet ghal dawn, se sehem tieghi stess definizzjonijiet, u barra minn hekk taghti xi kazijiet vizwali biex jghinuk jiftakru taghhom id-differenzi! Kaligrafija tkun ix-xorta ta ' l-ittri, imma mbaghad, m'hijiex. Fl-inqas difficli ta ' termini mill-tipografija u deskrizzjoni fil-qosor il-fonts kaligrafija master, artistiku huwa go solitary composinga tal-pinna/strument biex tikkomponi bhala tip ta ' craftsmanship; Ghalkemm ittri jikkomprendi tal-lettersdrawing zviluppati mal-puplesiji varji; u tipografija huwa tikkomponi mal-fonts pre-assemblata, ippjanati kaligrafija Marathi. Dan huwa, generalment, liema verament ittraduzzjoni-tlieta minn xulxin. Illum, l-calligraphers ahjar tibda bil bosta drabi ta ' revizjoni verifikabbli u xoghol specjalizzati fuq, jiksbu mill-iskopijiet gholjin ta ' l-istorja scribal. Fittex l-ispecjalisti individwali bhala coaches u jipprova jibqa konxju ta ' titjib fil-qasam, bhal kull interpellanza. Huwa kritiku li jistudjaw kaligrafija espressiv ezempji, tpingija vizwali, muzika u suggetti differenti numeruzi. Permezz tax-xoghol diligent hafna, l-abbiltĂ  u toghma imisshom inkrement u individwali jistghu joholqu l-istil. Bhal espressjonijiet kollha, ahna rigward il-passat u jiksbu minnu, ghadhom ahna ghandhom bl-istess mod jaghmlu kif jiktbu kaligrafija li jkollhom xi pertinenza fil-age u l-gurnata f'dan. A pinna standard huwa ricettiva u mhux scaring. Inti nghaqadt gew aw huwa l-hajja kollha tieghek, u tista ' tutilizza biex jibda jibni kaligrafija muskolu memorja li se jkunu utili aktar tard. pinzell kaligrafija font mhux biss ghall-Avvent. Minkejja l-livell tieghek x'inhu, kaligrafija artificjali jistghu jipprovaw li jkun utli ghall-assortiment ta ' imprizi simili l-Pinzell ittri Lezzjoni mqieghda biljett taht kaligrafija zwieg stediniet:Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres