Learn to read

AprenderJugando

Educational

com.Company.aprenderjugando

Taghlim li jaqra huwa xi loghba edukattivi ghall-pilloli u smartphones illi hija iddedikata ghall- izvilupp jitghallmu jaqraw u jiktbu Taghlim biex jaqra Jinkludi: 1. istruzzjoni ghal kull wiehed mill-loghob. 2. ir-rizultat f'kull wiehed mill-loghob meta huma ddettaljata tat-tip tal-syllable, il-hin u l-attentati. 3. il-lottijiet ta ' l-immagni ma taghhom rispettivi hsejjes li jisimghu t-tfal waqt li jilaghbu. 4. il-kliem skond in-numru ta ' sillabi: monosyllabic disyllabic trisyllabic polysyllabic Il-loghba hija ideali ghat-taghlim biex jaqraw u jiktbu, it-tfal isiru jafu li l-kliem huma maqsuma f ' unitajiet izghar imsejjah sillabi u hekk it-tifel se takkwista l-kapacità li tisseparahom. Dan il-mod, l-contens precedenti ghall-qari u kitba huma jistimulaw u tax-xoghol. Il-loghba hija ideali ghal tfal tal-iskola elementary, kindergarten qabel, u l-kindergarten. -Tal-web: http://www.aprenderjugando.cl -Facebook: https://www.facebook.com/aprenderjugandopuntocl -Google Plus: https://plus.google.com/+AprenderjugandoClaprenderjugandoAlphabetical

Genres