Word Search

Androbros

Word

com.androbros.wordsearch

Kelma tfittxija Puzzle fannijiet! Ghandna ahbarijiet tajba ghalik! Kelma tfittxija Puzzle huwa issa fuq Telefowns Android u pilloli mal-karatteristika scoreboard onlajn fuq Google +. Jisfidaw mohhok ma ' dan app puzzle u jtejbu l-energija tal-mohh tieghek! Il-karatteristici: -Online leaderboard -Jikkompetu mal-hbieb tieghek -Numru kwazi infinita ta ' puzzles bl-addocc -Tappoggja l-pilloli u d-daqsijiet kollha tal-iskrin Jiksbu l-punteggi oghla u jikkompetu mal-hbieb tieghek u wkoll ohra fannijiet kelma tfittxija Puzzle! Hemm kliem 12 mohbija orizzontalment, vertikalment jew dijagonalment fuq a puzzle 10 X 10. L-ghan tieghek huwa biex isibu dawn il-kliem kif jista ' jkun malajr. Puntegg huwa ikkalkolat ibazat fuq it-tul tal-kliem misjub u l-hin li ghadda. Meta ssib il-kliem kollu fil-puzzle, il-puntegg jintbaghat lill-scoreboard onlajn fuq Google +. Tista ' tara l-aqwa plejers darbiet kuljum, kull gimgha jew ghal kollha. Jekk ma tippreferi li jiffirma b ' Google +, inti xorta jilghab il-loghba f ' modalità offline izda puntegg tieghek ma jigix issottomess ghal tigdid online f'dan il-kaz. Pjacir lil kulhadd!Alphabetical

Genres