Bible Dictionary & Caller ID Screen

TheBibleAppProject.org

Books & Reference

com.bibledictionaryapp

Il-Bibbja dizzjunarju huwa l-app l-aktar gdid minn TheBibleAppProject.org. Huwa a app hieles ghall tieghek devise Android u karatteristici ELUF ta ' definizzjonijiet. Joffri funzjonalità facli li tfittex ghal kliem specifiku u inti wkoll tista tiskrollja biex l-edukazzjoni tieghek fuq il-Bibbja. Definizzjonijiet jipprovdu wkoll il-verses li dawn huma imsemmija fil-Bibbja. Ikseb dan app facli biex jintuza issa - issa tnizzel u jsiru aktar edukati fuq il-fidi tieghek! Tircievi wkoll karatteristika iskrin ID min icempel bhala parti ta ' dan app li jipprovdi inspirational messaggi fuq l-iskrin ID min icempel meta inti jimlew sejhiet tat-telefown. Din il-karatteristika ID min icempel jghinek tidentifika numri reali filwaqt li s-sejha jigri – anke ma dawk fil-tieghek direttorju tat-telefown. Numru mhux aktar guessing jew biex tevita mhux maghruf lis-sejjieha – il-Bibbja dizzjunarju min icempel KI jipprepara inti ghal din is-sejha. Jekk l-bejjiegh lokali tal-pizza tieghek ma tissodisfax itellghu l-telefown meta li qed iccempel, dizzjunarju tal-Bibbja min icempel KI ser jissuggerixxu alternattiva fil-vicinanzi tal-postijiet. Inti jistghu dejjem taggusta issettjar ID min icempel fil-menu tas-settings jew tiddizattiva dan jekk int ma jsibuha utli.Bus Rush

Alphabetical

Genres