Overkill 3

Craneballs

Action

com.craneballs.overkill3

Pass fl-azzjoni ta ' l-awdjo-viziva spectacle li huwa Overkill 3. Twassal ir-rezistenza fis-victory fuq il-forzi Faction evil u l-magni qtil brutal taghhom. Overkill 3 tista ' tindaqq offline. > MODALITÀ MULTIPLEJER KOPERATTIVI GODDA Ikseb siehbek biex tilghab mieghek jew ganc b ' ohrajn godda fil-kamra ta ' l-ICCETTJAR. Tat-tim u jiddominaw id-leaderboards flimkien. Jinkludi l-multiplejer co-op: -Tournaments kuljum mal-callsigns specjali ghal kulhadd u callsigns anki ahjar ghall-rebbieha! -Multipli rigal sistema - callsigns unika, taghmir u anke Overkill medalji (juzawhom biex jixtru l-aqwa xkubetti disponibbli!) -Profil online juru tieghek statistici & kisbiet -Fast-paced azzjoni multiplejer b'sistema ta ' chat fil-loghba -Lobby kamra mal-chat li jsib tim-mates, tease l-ghedewwa tieghek u jiddiskuti l-istrategija > MODALITÀ NUMERUZI GODDA Jiddefendu l-generatur ghal safejn u sakemm possibbli. Il-generatur zaps l-ghedewwa tieghek ma hi vultagg sajjetti! Merhba ghall-futur. Huwa grim u fid-dlam. L-Faction oppressing dejjem jixtieq lil kulhadd biex isegwu u jobdu. Huma se tieqaf fuq xejn. In-nies huma scared. Demoralized. Il-ftit li jiggieldu lura huma painfully outnumbered. Imma qatt ma jitilfu l-Appostlu. Poplu ezatt ghalfejn xi hadd biex juru minnhom il-mod. Se inti wiefqa ghall-umanità u l-glieda ghall-futur taghha? ? > ESIZTENZA UNPARALLELED GUN BL-METRICI TA ' TGHOLLIJA FIL-GRAD GUN U HEMZIET Driegh ruhek ma Arsenali massiva tal-guns kompletament personalizzabbli li jvarjaw minn klassika s-Snieter, azzarini aggressjoni, sniper azzarini u xkubetti tal-magna biex li jahdmu super futuristic armi tan-nar. > GAMEPLAY VARJATA U LI QED JEVOLVI Ivvjaggar permezz li jinbidlu qatt ambjenti, mill-deSert ostili ghall-ibliet abbandunati u kumplessi industrijali. Il-glieda kontra leali Faction suldati, squads ta ' aggressjoni tqila u snipers. Juzaw tattici godda biex tirbah kull glieda. > GRAFIKA TA ' KWALITÀ CONSOLE Esperjenza ta ' kwalità console dritt fuq it-taghmir tieghek. Beautifully moghtija mudelli Pistola Dinjija, incredibly dettaljati, ragdoll fizika u l-effetti tad-dawl specjali huma parti kollha ta ' l-esperjenza Overkill 3. > EPIC BOXXLA BATTLES & CINEMATICS Kif inti jikber aktar b ' sahhitha u aktar perikoluza, l-Faction se taghmel xi haga fil-poter taghhom biex waqqaf inti. Ipprepara biex jiffaccjaw dreadful robots u horrors mekkaniku dritta minn tieghek nightmares aghar. > PERSUNA 3 SPARAR BIL-KONTROLLI FACLI IDDISINJAT GHALL-MOBBLI Ikseb komda b'kontrolli facli biex jintuza ddisinjati ghal mobili u tiffoka l-attenzjoni kollha tieghek dwar il-kacca. > MODERNA NANO-ISKI Ikseb l-protezzjoni kull soldier jisthoqilha! Kickstart ta-rezistenza armor ricerka biex tipprotegi lilek innifsek bl-Nano-Suits gkieket bullet proof futuristic. ? Ssalva twil bizzejjed u jsir il-mexxej tar-rezistenza legendary jehtieg li l-Arti ta ' precizjoni fatali. Minghajr ma jkun hemm ebda jizvantaggja. Biss ghadam halla fir-ramel. Ghandek dak li tiehu? Jew se titlef Nittama it-tieni tara l-wicc ta ' l-g adu? Se qatt ma tafx sakemm inti tipprova.Alphabetical

Genres