Time Recording Pro

DynamicG

Productivity

com.dynamicg.timerecording.pro

Din hija l-verzjoni Pro tar-registrazzjoni tal-hin - minghajr avviz, u mal-kalendarju tas-sinkronizzazzjoni mahlula. Juza l-hin tar-registrazzjoni hielsa ewwel jekk inti godda biex dan app. X'inhi d-differenza bejn il-franka u Pro: VERZJONI hielsa turi reklam u kalendarju sinkronizzazzjoni llokkjat inizjalment. Barra minn dan, l-applikazzjonijiet huma identici. Li jibda b ' VERZJONI 6.01, verzjoni hielsa joffri xiri fil-app biex tahbi ads ghal 12-il xahar, u biex tnehhi l-lokk tas-sinkronizzazzjoni kalendarju b'mod permanenti. Migrazzjoni biex Pro: Migrazzjoni mill-hielsa li Pro huwa facli hafna: tinstalla u tinfetah Pro - app-jippromptja ghall-importazzjoni ta ' l-informazzjoni u l-issettjar tal-verzjoni hielsa. Ghall-uzu tal-verzjoni hielsa u Pro b'mod parallel huwa appoggjat imma jistghu iwasslu ghal konfuzjoni. Jikkunsidraw jiddizinstalla hielsa ftit jiem wara li jmorru Pro.Talking Tom Gold Run
Toy Blast
Traffic Racer
Traffic Rider

Alphabetical

Genres