Scientific Calculator Free

Faqih Studio

Tools

com.faqihstudio.scientificcalculator

Dan kalkolatur xjentifika hielsa ahna naghtu lilek hielsa. U ma hesitate li juzaw Kalkulatur taghna biex jigu solvuti d-diffikultajiet math inti jiffaccjaw. Ma ' din l-ghodda jista ' jkollok access veloci ghal funzjoni Matematika li tixtieq. Kalkulaturi xjentifici ghandhom varjetà ta ' fatturi bhal: L-istorja ma din il-karatteristika tista tara l-kronologija tar-rizultati precedenti, * Memorja karatteristici * Ir-rizultat ta ' l-istorja * Konverzjoni unità * Percentagg * Operazzjoni tradizzjonali Algebraic jew RPN * Tabella fiziku kostanti * Modalitajiet tad-displej xjentifici, inginerija u fixed-point * Binarja, octal, u ezadecimali (jistghu jigu attivati fl-issettjar) * Trig funzjonijiet fil-gradi, radjanti jew gradwat * Iggruppar tac-cifri tip u l-punt decimali u hafna ohrajn f'dan il-kalkolatur xjentifika shihaSmashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres