Golf Channel Academy Magazine

Golf Channel

News & Magazines

com.gcamag.live

Skopri "A" il-loghba tieghek bl-ghajnuna ta ' l-AKKADEMJA GOLF KANAL MAGAZIN App! Li l-istruzzjoni hafna ahjar mill-Golf kanal Akkademja ghoti-rebh coaches, il-Golf kanal Akkademja magazin tal-App igib l-Lezzjoni tee direttament iPad jew iPhone tieghek kull xahar – hielsa! Tal-loghba ewwel u biss all-istruzzjoni digitali legar karatteristici: It-truf tal-vidjo u l-ezercizzji mill-Golf kanal Akkademja comb coaches Artikoli pprezentati istruzzjoni fis-sewqan, loghob tal-hadid, loghba qasir, gestjoni kors, tqeghid u aktar Shih-kulur minhabba t-tbandil sekwenzi (u l-analizi) tal-plejers hafna ahjar fuq-Tour tal-PGA, inkluzi Jordan Spieth, Jason kuljum, Rory McIlroy u aktar Il-pjanijiet mahsuba biex jghinuk tiehu l-loghba tieghek mill-medda ghall-kors tal-prattika Taghmir, tajjeb, nutrizzjoni, loghba mentali, u it-truf ta ' l-intraccar tal-loghba Awla tal Fame lezzjonijiet minn kanal Golf "Skola tal-Golf" ospitanti u l-Akkademja tal-kanal tal-Golf bil-kowc Martin Awla Kolonni minn coaches comb Golf kanal Akkademja u kittieba kontribwenti dwar kif ahjar tizviluppa l-hiliet tieghek u tilghab il-golf ahjar, aktar konsistenti ghall-hajja Mal-Golf kanal Akkademja magazin tal-App, "-Coaching tal-" konnoxenza hija ghad-dispozizzjoni tieghek kull meta inti tixtiequ, sew jekk inti Principjant fid-dar, fuq ix-xoghol, jew fuq il-medda.Glow Hockey

Alphabetical

Genres