Knife Flip Flop - Extreme Challenge

Game District

Arcade

com.gd.knifeflip

Fid-dinja tal-loghob ta ' simulatur, sikkina Dawwar Flop hija loghba flipping li se taghmel inti a go crazy wara dawn il-varjetajiet ta ' l-isfida stunt sikkina u sword. Loghba kien skennjat sikkina li se taghmel inti l-ahjar flipster fl-loghob kazwali fil-hin ezatt xi! Taccetta l-isfida impossibbli li Dawwar sikkina kif hafna drabi bhala tista ' u jsir kaptan flip fost il-hbieb tieghek. Biex taqleb il-loghob, sikkina Dawwar Flop l-loghba arcade azzjoni jinsab fil-foresta. Dawwar u taqleb semplici tal-kcina sikkina biex tottjeni muniti u tnehhi l-lokk skieken aktar u tieghek hiliet flip flop f'dan il-prattika impossibbli il-loghba. Tpartit loghba inti kien definittivament nhobbuha b jirbhu l-isfida flip. Sikkina Flip flop huwa a clicker loghbiet milghuba fil-foresta shiha tal-kaccatur, flipster u fighters. Jiehdu l-flip jisfidaw fil dan loghob kazwali herqana u tiehu l-isfida kien skennjat sikkina u sword. KAPTAN FLIP BISS TISTA ' TIRBAH SKIEKEN KOLLHA U L-XWABEL BIEX JIPPROVA L-TALENT FLIPSTER. Kif tibda l-loghba kien skennjat sikkina, hemm a nqatghet fin-nofs tal-foresta li jkollhom sikkina imbottatura fiha. Post tieghek kien skennjat fuq il-sikkina u Aqleb fl-arja. Aqleb l-sikkina flop b'mod li huwa stikek jew jaqa lura l- iz-zokk. Tottjeni muniti kif inti ssir kaptan flip u Waqqa ' l-sikkina dritt fuq/in-nqatghet. Uza l-muniti li tnehhi l-lokk madwar 40 sikkina u sword minn madwar id-dinja. Xi loghba arcade li joffri sikkina tal-kcina, tal-laham sikkina, sikkina Svizzera, sikkina ninja, machete sikkina. Il-loghba flipping toffri wkoll tliet xwabel glorjuz fil- loghba li huma l-hardest biex tikseb u jistghu jigu mirbuha mill-FLIPSTERS biss! Uri lilna li jirbah l- Titolu legendary! KARATTERISTICI TAL-LOGHBA o simulazzjoni loghba li joffru sikkina differenti sa 40 u sword. o xi loghba azzjoni arcade bi sfond tal-foresta. o Earn muniti kull darba li inti Dawwar sikkina perfettament! o rebh badges ghall-azzjonijiet legendary u l-mossi tieghek. o Ilghab il-loghba mal-sikkina tal-kcina; Sikkina Svizzera; Kukri; Bush dghajsa sikkina; Tal-Pulizija; Sikkina militari; Ninja sikkina, sikkina tal-laham; Machete; Mannara; trinka u hafna ohrajn. o wara it-tlestija ta ' dawn il-livelli tal-loghba impossibbli, tirbah il-samurai tliet xwabel jismu bhala sword legendary, tal-fantasija u djamant. KIF TAQRA sikkina Flip Flop o jibdew l-isfida estremi. o qieghed sebghek fuq l-sikkina u Mexxi l-sikkina jew aktar fil-loghba kien skennjat sikkina. o ipprova biex jiehdu dawwar l-sikkina mill-nqatghet b'tali mod li jigi lura fuq l-nqatghet. o jigbru bhala muniti billi jaghmel l-isfida stunt kull darba li inti l-imbottatura sikkina gustament. o tottjeni muniti u ipprova il-loghba flipping bl-ohra sikkina u sword dawra bid-dawra. o Become kaptan flip! Taghmel inti dare biex taqra l-isfida impossibbli u Habbat tieghek hbieb flipster fl-sikkina Dawwar Flop? Imbaghad titlob lill-hbieb tieghek biex tnizzlu u ejja ara li tasal ghall-sword tad-djamanti ewwel. Aqra l-clicker loghba, Dawwar Flop sikkina u jsir il-kaptan fl-simulazzjoni loghob ta ' l-era gdida! IMMA KUN ZGUR LI INTI M ' GHANDEKX DEJJEM IPPROVA DAN FID-DAR!Alphabetical

Genres