Minnesota State Fair Map 2017 - MNStateFair.Info

GeoPOI LLC

Maps & Navigation

com.geopoi.fairly

F ' dan app hemm zewg mapep li jaghzlu minn: il-premju Stat mappa gust b'data aktar minn 1200 punti gewwa l-Istat-Msierah ta, jew l-mappa punt ta ' interess hieles mal-attrazzjonijiet year-round aktar minn 100 fi u madwar il-Msierah ta l-Istat. Jekk tixtieq ipprova l-mappa tal-premju minghajr ma jhallsu l-mizata, jidhlu ara taghna wirja barra mill-Istat-Msierah ta Como u Snelling ghal xi kodici ta ' access. Wara l-fiera, il-mappa tal-premju se ssir b'xejn ghal kulhadd! Il-premju mappa gusta ta ' l-Istat huwa l-biljett tieghek biex tinnaviga l-Minnesota Stat gust b ' facilità! Ghax jippermetti l-utenti jaraw il-postijiet u d-dettalji ta ' aktar minn 1000 ikel u merkanzija bejjiegha fil-mappa GPS-attivati intuitive li tista ' tigi ffiltrata b ' hafna kategoriji differenti. Il-wirja zooming dinamiku ghandu tliet saffi bazi sabiex wiehed jaghzel minnhom inkluz jum mappa, mappa ta ' bil-lejl, u immagini tas-satellita. Il-punti huma ttikkettjati mal-ikoni uniku u jimmarkaw kuluri bbazati fuq il-kategorija taghhom. Il-bejjiegha li joffri oggetti promozzjonali bhal zigarella blu Bargain ktieb tittratta huma elenkati b ' ikona akbar li huwa isfar jghajjat biex jghinek issib l-Ftehim! Il-mappa tal-premju jinkludi kategoriji 9 tal-bejjiegha ta ' ikel, 18 il-kategoriji tal-bejjiegha ta ' merkanzija, u rikkezza ta ' taghrif prattiku bhall-postijiet ta ' restrooms, ATM magni, artistiku skulturi u statwi, lottijiet ta ' l-ipparkjar, zoni, stazzjonijiet tal-hasil tal-idejn, it-tipjip tax-xita shelters, rides, loghob, WiFi Real-Time hotspots, u l-aktar biex jigu! Tuza GPS mal-bicca l-kbira smartphone brawzers biex issib ruhek fil-chaos tal-Msierah ta u b'mod car ara dak kollu li huwa inti madwar. Jipprevjenu stress zejjed u sforz mill-sejba l-bejjiegha li tixtieq biss u li jgibu l-ahjar Ftehim u promozzjonijiet! Il-prezz ragjonevoli biex taccessa dan is-servizz se tkun ikkumpensata malajr mill-hin u flus li inti kapaci biex tissejvja! Ahna hallsu attenzjoni mill-qrib ghal liema ohra Stat gust applikazzjonijiet ragunati u ghamlu kull sforz biex tipprovdi l-ahjar Stat gust App disponibbli! Jekk ghandek karatteristici godda li tixtieq tara, thossok liberu li tikkuntattjana billi tuza l-formola gewwa l-app b ' suggerimenti, kummenti, jew ideat! Nota: Fi hdan dan app huma links ghall-mappa gusta ta ' l-Istat u ohrajn relevanti mapep hielsa. Inti trid tixtri sottoskrizzjoni access biex tuza l-mappa gusta ta ' l-Istat. Dan ix-xiri huwa ghall-kontenut provdut barra l-app fil-forma ta ' websajt mobbli jibzghu li jahdem fuq kwalunkwe mezz (inkluzi l-mezzi tat-tuffieh, Android, tat-tut, Linux u twieqi li jistghu jahdmu brawzer moderni internet HTML-5).Mobile Legends

Alphabetical

Genres