The Duck Hunter

G Soft Team

Action

com.gsoftteam.duckhunter

Tizviluppa l-hiliet isparar tieghek ma ' din il-loghba kacca papri Nizza. Fuq il-papra li jkun qed itajjar u zargun li qabel ma dan ihalli l-xena. Il-loghba hija kwistjoni ta ' preciz kif inti zargun. Hekk jiehdu ghan u Donna ukoll. ? ? ? KARATTERISTICI??? ? Livelli 30 sfida ? Facli biex tilghab u semplici biex jintuza ? Iddisinjat ghaz-zewg pilloli u Telefowns ? Grafika isbah u semplici ? Highscores kuljum/kull xahar/kull hin ? ? ? SUGGERIMENTI??? ? Tektek il-papra flying li Donna. ? Tiehu ghan u Donna ukoll, kif kull sparatura jista jaghtik minn 5 sa 50 punt. ? L-ewwel papra inti Donna tibda l-arlogg. ? Ara t-timer l-hin ghall-kacca hija limitata. ? Meta tiskadi l-kronometru il-loghba tintilef. ? L-ewwel numru fil-info-bar jirrapprezenta l-puntegg. ? It-tieni numru jirrapprezenta l-puntegg ghandek biex jiksbu jghaddu ghal livell gdid. ? Li waqqaf il-loghba tidhol ezatt l-Menù Ewlieni. ? Appogg u Feedback Jekk ghandek kwalunkwe teknika problemi jekk joghgbok email us direttament fuq support@gsoftteam.com. Tohrogx jekk joghgbok, problemi ta ' appogg fil-kummenti taghna – li ahna m ' ghandekx Iccekkja dawk regolarment u jiehu aktar biex jiffissaw kull kwistjonijiet li inti tista ' tiltaqa ' ma. Grazzi ghall-fehim tieghek! Digà jkollhom fan tal-kaccatur papra? Simili maghna fuq Facebook jew segwi maghna dwar Twitter ghall-ahhar ahbarijiet: https://www.facebook.com/gsoftteam https://twitter.com/gsoftteam L-ahhar izda mhux l-anqas, a GRAZZI kbira tmur l-kulhadd li kellha kaccatur papra!Talking Tom Gold Run
Toy Blast
Traffic Racer
Traffic Rider

Alphabetical

Genres