Microbot - Strategy Bricks Breaker

Happimoji

Strategy

com.happimoji.motherboard

Prodott sottomess ghall-2017 Bluebird ghoti - ismijiet Le Din hija strategija gdida ghal kollox bouncing bulit loghba. Inti tikkontrolla a spaceship qawwija biex jeghleb il-mewg tal-bots cyber perikoluzi. Missjoni tieghek hija semplici: jeqirdu bots cyber kollha. U ma jkunux hekk facli. Se jkun hemm bots qawwija mal-abbiltajiet specjali. Inti tista Donna Blokk qawwa biex jiksbu l-energija. Ma ' kull energija inti nar bulit wahda extra fil b'tir wiehed. Energija se wkoll jhalluk tuza poteri super, u dawn jistghu jigu maghquda flimkien fl-xorta tixtieq. Zgura li int uzu minnhom bil-ghaqal. Kif inti jeqirdu l-ghedewwa aktar, inti ser jkun livell sa, ikollhom aktar bullets ghan-nar u jkollhom funzjonijiet tieghek aggornat.Mobile Legends

Alphabetical

Genres