GAMES FOR CATS

Extra Pop

Arcade

com.jaboston.catgames

Inti l-lover tal-gost a? Tixtieq jkollhom a qattus divertiment jew qattus gugarelli app fuq it-taghmir tieghek? Jisimghu tieghek qtates kitty mal-gost gbir ta ' l-ghageb qattus loghob u hsejjes. B'tali mod li juru l-imhabba li tieghek qtates domestici kitten Nizza. Xoghlijiet bhall-qattus virtwali gugarelli u ma tissodisfax halli tieghek qattus tarbija Ikseb bored. Hemm diversi loghob fl-app inkluza kacca maws hielsa u loghba pjanu qattus. Karatteristici principali: -Huwa ukoll ottimizzat ghal mezz Android kollha inkluzi l-pilloli Ghajnejn il-qabda tal-grafika u sfondi? Loghob huma mfassla b'mod specjali li jisimghu l-qtates domestici tieghek? Tista tuza l-funzjoni ta ' l-IAP fl-app biex tnehhi l-lokk loghob aktar? Dan il-loghob tal-qtates hielsa huma ugwalment pjacevoli ghaz-zewg playful qtates u anke bnedmin. Halli lilna revizjoni u klassifikazzjoni tajba jekk thobb il-loghba. Ikollok nuzaw feedback tieghek biex jaghmel tibdil u jtejbu l-loghba li jaghtik esperjenza ahjar ghall-darba li jmiss. Grazzi!Alphabetical

Genres