Cute Panda SMS Theme

Lockers and SMS Themes

Personalization

com.jb.gosms.pctheme.pandathemesms

NIZZEL il-Panda tema SMS u tipprepara t-test tieghek hbieb mid-dinja mimlija bil-kuluri incredible! Ippersonalizza t-taghmir tieghek bhal qatt qabel ma din it-tema SMS godda! Tikseb l-aktar mill-tieghek tat-telefown u tibghat messaggi test ma din it-tema SMS b'xejn: Panda tema SMS. Jekk inti nhobbuha bl-uzu ta ' SMS messenger temi, dan huwa definittivament l-ahjar tema ghalik! ? Kif tuza? Tnizzil Panda tema SMS din hielsa SMS tema ghall-Android hija maghmula biex jahdem mal-verzjonijiet kollha Android fuq Telefowns Android kwazi kollha; Iftah l-app u swipe; Tektek "Stabbilit attiva tat-tema", stenna ftit sekondi ghaliha biex tattiva, u li tkun lestejt! Ir-rata u r-revizjoni tibghatilna lilna dak li inti nhobbuha dwar tieghek disinn gdid it-tema ta ' l-SMS! Igawdu b'tali mod gdid biex test u disinn gdid tema hieles ghall tieghek app messenger SMS! ? Avviz? Din it-tema bla xog lijiet mal-app GO SMS Pro. Jekk m ' ghandekx ghalfejn IMORRU SMS Pro installat fuq telefon Android jew Android tablet tieghek, taqtax qalbek, din it-tema SMS jiksah li jghidlek! Meta tiftah l-SMS tema Panda inti se tikseb pop-up li se jiehdu inti fejn inti tista tnizzel GO SMS Pro. ? Tixtieq tikseb temi SMS hielsa sahansitra aktar?? Hares mhux aktar minn taghna pagna izviluppatur! Ahna hloqt a lott ta ' l-godda disinn personalizzat temi u Personalizzazzjoni hafna ohra applikazzjonijiet li jahdmu fuq kwazi kull Telefowns Android! Aghzel it-tema inti simili minn dawk temi kollha hielsa jew semplicement ipprova lilhom kollha! Panda tema SMS hija tema hielsa isbah. Meta tuza Panda tema SMS tikseb l-fatturi kollha godda tal-app messaggi: ? Iccifrar u protezzjoni tal-privatezza, tal-messagg ? keyword imblukkar u dwar filtru spam u messaggi mhux mixtieqa; Wkoll, inti tikseb:? anke aktar temi godda, ? esperjenza fonts tal-ghageb li se jaghmel il-qari u kitba messaggi test a gost! Din it-tema hieles huwa wiehed mill-aktar tal-ghageb applikazzjonijiet esiztenza fis-suq u jahdem ma ' kwalunkwe verzjoni Android. Ibdel il-mod inti tibghat messaggi test ma taghna jiksah tal-ghageb it-tema ta ' l-SMS, Panda tema SMS! Ippersonalizza l-taghmir tieghek ma ' tema SMS personalizzat li jirrapprezenta l-personalità tieghek! L-app messaggi test standard jistghu issa jigu personalizzata u ghandek tipprova li malajr! Int ikollok qatt ma tire ta messaggi b'tema dan godda u hielsa SMS! Hares lejn l-ghageb screenshots HD biex tara kif dan disinn hielsa it-tema ta ' l-SMS se hares fuq tieghek Android tat-telefown jew b'pinna tablet.Alphabetical

Genres