Minimalist Clock Widget

JrL

Personalization

com.jrl.minimalistclockwidget1

Il-karatteristici: Aghzel minn 20 stili tal-widget tal-arlogg isbah differenti (digitali jew analoga). Customise-widget (it-test, l-isfond, ecc.) ma tieghek stess temi tal-kulur. Uri t-tbassir tat-temp (bl-uzu ta ' OpenWeatherMap) jew il-livell kurrenti tal-batterija tieghek fil-widget. Issettja l-widget bhala shortcut ghal app iehor. Widgets biss taggorna meta iskrin huwa fuq, sabiex juza l-energija tal-batterija b'mod efficjenti. L-avviz: Jekk il-widget ma jahdimx sew (karrozzi go xulxin) wara l-aggornament, jipprova jiddizinstalla u installa mill-gdid l-app. Sabiex l-informazzjoni tat-temp, kun zgur li inti nghaqadt mixghul tieghek post tas-servizz. Permessi: ACCESS_COARSE_LOCATION, mehtiega ghall-kisba ta ' l-informazzjoni tat-temp. INTERNET, mehtiega ghall-kisba ta ' l-informazzjoni tat-temp. ACCESS_NETWORK_STATE, mehtiega ghall-kisba ta ' l-informazzjoni tat-temp. Grazzi ghall-suggerimenti kollha u rapporti bugs/kraxx!Mobile Legends

Alphabetical

Genres