AdVenture Capitalist

Kongregate

Simulation

com.kongregate.mobile.adventurecapitalist.google

Merhba, akkanit zghazagh investitur, ghal AdVenture Capitalist! Jsostni tad-dinja akbar l- kapitalizmu simulatur!  Jkollhom inti dejjem dreamed ta li tippossjedi l-negozju tieg?ek stess? Li l-kaptan tad-destin tieghek stess?  Li jiffurmaw tieghek stess konglomerat multi nazzjonali biex tohloq ekonomija fid-dinja kollha, monopolistika li? Imbaghad AdVenture Capitalist hu-loghba ghalik! Jibdew tfittxija tieghek ghall-hakma Dinjija billi tikklikkja fuq l-istrixxa tal-progress luminata joqghod. Izommu tikklikkja sakemm inti jista joffri li jhallas ghall-squeezers aktar! Issa inti nghaqadt ntilef hang-minnu.  Impjegati tal-kiri, jixtru tghollija fil-grad tat-tqattigh tarf, jiddomina s-suq, u tattira investituri Angel akkanit li jqawwu l-profitti tieghek! L-uniku mod biex tmur hu l-UP sa! Capitalist tal-loghba strangely addicting wieqaf adVenture.Angry Birds

Alphabetical

Genres