Colonies vs Empire

Pocket Parade

Strategy

com.kulfun.cve

Aghzel l-genb fl-Amerika kolonjali 18 il-seklu. Se inti glieda ghall-libertĂ  tal-kolonji, tghaqqad a nazzjon godda u aghti qawwa lill-Poplu komuni? Jew se inti ghall-pagi tal-gwerra ghall-King George III, biex jippromwovu l-istabbilitĂ  u tordna madwar id-dinja? Kwart se la jkun imfittex u lanqas moghti: Ibni tieghek tilwim, jghollu armata tieghek, il-glieda ghall-destin tieghek. CVE hija loghba multiplejer strategija f ' hin reali. Taghha hieles. L-loghba qed ghad BETA. Jekk issib li l-bug jew jekk tieghu crashing jekk joghgbok aghti lilna opportunitĂ  biex Irrangaha qabel li int tghaddilna revizjoni hazina. Grazzi! Taghmel inti bhal dan loghob gwerra fejn tista tibni u jiddefendu hassejna tieghek u jibdlu l-istorja? Ipprova kolonji vs hassejna! Il-loghba hija hielsa u ADS hielsa. Revizjonijiet tajba huma motivazzjoni lilna ghal zzomm titjib tal-loghba. Ihallik zommu b'dan il-mod. Jghin jippromwovi l-loghba, tikteb revizjoni pozittiv, jaghti lilna a Google +1 u simili taghna pagna ta ' Facebook.Clash Royale
Crossy Road

Alphabetical

Genres