RightTrack by Liberty Mutual

Liberty Mutual Insurance Company

Auto & Vehicles

com.libertymutual.uscm.righttrack

Fil-libertà reciproku, a?na nemmnu fis-sigurtà s-sewwieqa ghandhom ihallsu inqas ghall-assigurazzjoni taghhom. Illi r-raguni ghaliex ahna joffru RightTrack, 90 gurnata programm li jippermettilek klijenti mad-drawwiet ta ' sewqan bla periklu Issejvja sa 30% fuq assigurazzjoni taghhom. Kif inti jsuq madwar, l-app RightTrack se jevalwaw erba cavetta bla periklu tas-sewqan skond id-drawwiet (accelerazzjoni veloci, ?dimt ibbrejkjar, mili misjuqa u tard-matul il-lejl tas-sewqan) biex jistabbilixxu kemm jista tissejvja ma RightTrack. Il-mili aktar sigur inti jsuq, l-ikbar tieghek iffrankar. Xoghlijiet ta ' l-app RightTrack flimkien mat-taghmir it-tag RightTrack biex jirrekordja awtomatikament tieghek vjaggi, jigbor l-informazzjoni kollha mehtiega biex tikkalkula l-iskont tieghek u jaghtik rispons dwar d-drawwiet tas-sewqan tieghek. Tabbona, inti jistghu jikkuntattjaw l-Ufficcju libertà reciproku lokali tieghek, imorru taghna numru bla hlas ma 1-800-837-5254, jew tikseb xi kwotazzjoni onlajn ewwel fuq www.libertymutual.com/auto-insurance. Jekk inti nghaqadt digà skennjati, sempliciment tnizzel l-app u jirregistraw biex jimlew il-stabbilit process u ibda sewqan tieghek mod ghall-premju iktar baxx. Libertà Stands mieghek. * Jekk joghgbok innota: l-app RightTrack bhalissa biss disponibbli fl-Istati ghazel.Alphabetical

Genres