Sketches for Sermons

Apps Bíblicas Cristianas Interesantes

Books & Reference

com.misapps.bosquejos.para.sermones

Igawdu l-ahjar truf ta ' sermon. Disinji ta ' sermons ghall-preaching tal-Muzew. Nfusna u jistudja l-kelma ta ' Alla bl-ghajnuna ta ' dawn skeccijiet il li ahna ipoggi ghad-dispozizzjoni tieghek. Sehem tieghek imhabba ghal Alla u jgawdi l-hajja aktar pjaçevoli fil-fidi, kant, peace u nhobbuha. Sermon truf huma parti ta ' l-ghodda ta ' kull preacher. A skizz sew fih l-istruttura shiha tal-preaching jew l-punti rilevanti, jghin il-preacher li jzommu l-ordni tieghu l-espozizzjoni u li ma tinsa l-punti tal-sermon. Xi xfar tista tuza ghall-sermons tieghek: -Kif tghix bil-ghaqal -Kif thobbhom Alla -Kif thobbhom tieghek hdejk -L-iskop eternal ta ' Alla -Sejjah lill-kongregazzjoni -Il-perfett ir-rizultat tal-hajja Crucified -Zgurata s-supremazija ta ' l-iben -Il-Xjenza vera -X'inhi fidi? - u aktar... * Abbozzi ta ' sermons elaborati u xxerjata fl-kontemporanji sew tal-Knisja hajja & verità mill-organizazzjonijiet Felix Muñoz. * B ' zieda ghazla tas-siti ahjar sabiex inti jistghu izommu ruhhom aggornati ma ' l-abbozzi kollha. Nizzel issa skeccijiet ghall-sermons u jaqsmu l-esperjenza tieghek maghna! Jekk ghandek xi mistoqsijiet dwar l-app Ikkuntattja lilna. grazzi.Subway Surfer

Alphabetical

Genres