Surprise Eggs - Toys for Kids

ToyzKidsApps

Simulation

com.monnygamedev.surpriseeggstoysforkids

Bajd sorpriza hija loghba ghat-tfal, hawn tifel/tifla tieghek se tkun kapaci timmaniggja tieghu stess bajd tac-cikkulata fabbrika! Tifel/tifla tieghek se titghallem kif tohloq a bajda sorpriza: joholqu l-cikkulata, zid il-gugarell, jaghzlu disinn, u ghal spicca, iftah il-bajda sorpriza mal-gugarell gewwa! Ma ' din l-applikazzjoni gidjien, huwa possibbli li joholqu a lott ta ' bajd sorpriza u igbor gugarelli aktar minn 100. Imma ma tafx x'inhu l-ahjar zmien? huwa meta jkollok tiftah il-bajd sorpriza tieghek, ghax int se jircievu gugarell sorpriza super! livelli 200 f ' din il-loghba gdida, u l-metrika tal-gugarelli superheroes u princesses! ??? HUWA POSSIBBLI LI TIPPERSONALIZZA KOLLOX??? Din il-loghba se tkun kapaci johloq sorpriza isbah bajd simili spiderman, spongebob u Batman ghas-Subien disney u ffrizati b, tal-majjal peppa & minions ghall-bniet ftit! Muzika f'din il-loghba hija a rhyme mixtla jekk tixtieq li huwa possibbli li iddizattiva l-hoss huwa. Malajr ahna se Zid aktar nursery rhymes din l-applikazzjoni, hekk m ' ghandekx tinsa ghal zzomm il-loghba aggornat biex jircievu l-gugarelli u l-bajd sorpriza godda! Kif tista i tilghab? -Merhba lill-fabbrika gdida tieghek! -Aghzel il-kulur tal-kaxxa sorpriza simili hodor, blu jew isfar (kuluri 8) -Aghzel qoxra sorpriza bajd simili ffrizati b, Spider min-nies, Peppa hanzir (glud 8) -Tiftah tieghek sorpriza tal-bajd biex tiskopri tieghek gugarell gdid sorpriza! * L-ahhar aggornament huwa ghal tieghi pony ftit u princess Sofia l-ewwel gugarelli! * L-ahhar aggornament huwa ghal mizjud aktar sorpriza bajd * F'dan gidien loghba kienet l-ebda relazzjoni mal-loghob tal-majjal Peppa u Minions, il-cartoon jew il-filmat. * Stampi ta ' gugarelli kollha huma minn bajd sorpriza reali kinder - Google Nru jew Youtube stampi din il-loghba. * Muzika minn Kevin MacLeod hija licenzjata taht a cc attribuzzjoni 3.0 Licenzjati taht Commons kreattiv: mill-attribuzzjoni 3.0 (CC minn 3.0) http://creativecommons.orgSubway Surfer

Alphabetical

Genres