🔓 Lock Screen IOS10 style

Moon studio

Personalization

com.moonstudio.ios10.lockscreen

Huma inti mtaqqba ma tieghek loker iskrin kurrenti? Tixtieq li jkollha iPhone lock iskrin ghall-mezz Android tieghek? Issa inti tista! Introduzzjoni Lockscreen – iPhone iOS 10, a app iPhone godda u nistghu lockscreen li jahdem fuq telefon Android kollha jew tablet. Apparti minn meta wiehed ihares jiksah kif tnehhi l-lokk tat-telefown, inti tista se wkoll igawdu l-notifiki ta ' l-istil #iOS u iLauncher. Inti tista anke tippersonalizza huwa billi taghzel minn 150 + sfondi jiksah & s ahna naghtu ghalik. Qfil u unlocking tat-telefon Android tieghek qatt ma kienet ecitanti hekk! Hemm hafna ragunijiet ghaliex tixtieq tibdel id-dehra tat-telefon Android tieghek. Forsi jkollok mtaqqba u fil-bzonn ta ' bidla. Forsi semplicement tixtieq tipprova kif thoss li proprji l i tat-telefown. Dan huwa ghaliex ahna tohloq screen Lock awesome iOS ghalik. Inti se jhossu verament bhal inti m'intix li tippossjedi l-iphone li jibda l-#iOS sa mhux aktar tard ma taghna iLauncher faux. Inti tista anke jgawdu id-dehra ta ' l-iOS qabel ma tnehhi l-lokk iskrin taghna n-notifiki ta ' stil iLauncher, tat-temp, u muzika widgets. Tixtieq tkun taf aktar dwar il-karatteristici taghna? Aqra aktar biex jiskopru ghaliex Ghandek tinstalla Lock iskrin – iPhone iOS 10 fuq it-taghmir tieghek. ========================================= Illokkja l-iskrin – iPhone iOS 10 enfasizzat il-karatteristici: ========================================= #FREE Nizzel u juzaw taghna app Lockscreen iPhone hielsa fuq kwalunkwe mezz Android. #MINIMALIST DISINN Haga wahda ahna nhobbuha dwar I tat-telefown huwa disinn minimalist u l-isfond taghha. Inti tista tgawdi huwa issa ma taghna iPhone lock iskrin app. NOTIFIKA TA ' STIL #IOS M ' ghandekx ghalfejn li stess I telefown jgawdu tara notifika iOS stil. M ' ghandekx ghalfejn tnehhi l-lokk iskrin jew tnehhi l-lokk tat-telefown biex tara n-notifiki kollha mill-app tieghek. FL-ISFOND #BEAUTIFUL & S Ippersonalizza tat-telefown tieghek billi taghzel wiehed ta ' l-isfond gorgeous & s ahna Aghzel minn ghandek. B ' immagni ta ' kwalità gholja aktar minn 150, ikollok f ta ' l-ghazliet. #WEATHER WIDGET Jekk ghandek bzonn li tinzamm infurmata dwar tat-temp, tista ' tuza l-widget tat-temp, flimkien ma ' l-iskrin Lock tara. M ' ghandekx ghalfejn tnehhi l-lokk tat-telefown jew tnehhi l-lokk skrin biex tara l-informazzjoni tat-temp. #SET PASSCODE Qfil tieghek I tat-telefown ma passcode ma jipprotegu tat-telefown u l-privatezza tieghek. Stabbiliti a passcode li jizguraw illi tat-telefown tieghek huwa sigur u l-ebda wiehed jista ' jaccessa d tat-telefown tieghek minghajr awtorizzazzjoni. #MUSIC Tara l-muzika kurrenti li qed jinqara fuq it-taghmir tieghek ezatt l-istess fuq l-iskrin lock iOS. #EASY IMWAQQFA L-ghan taghna huwa li johloq screen lock awesome iphone up li huwa kemm gorgeous u facli biex jintuza. Taghna iskrin loker app, Lock iskrin – iPhone iOS 10, huwa hafna utenti ambjent facli biex tikkonfigura. Hekk, jekk inti qed tfittex ghall-iskrin loker tal-app li tkun isbah disinn minimalist mal-karatteristici qawwija, Deus aktar milli taghna iOS Illokkja iskrin app. nippruvaw illum. Taghna-app lockscreen iPhone huwa hieles li juza. --- Ahna nhobbuha biex jisimghu minn utenti taghna! Jekk joghgbok email us dwar l-app jekk inti ssib xi kwistjoni jew jekk inti ezatt Tixtieq tibghat feedback. Taghna iPhone lock iskrin app huwa hieles sabiex ahna se verament japprezzaw li jekk tista ' halli klassifikazzjoni u tirrevedi ghall lilna. Dan se jfisser lott! Igawdu tieghek app LockScreen-iOS godda u Tergax tinsa li taqsam lill-hbieb u familja tieghek!Alphabetical

Genres