Ringtone Maker

VillaCat

Music & Audio

com.music.ringdroid

Aqta ' l-ahjar parti tal-kanzunetta awdjo tieghek u tissejvjaha bhala t-ton tal-fajl/notifika Ringtone/allarm/muzika tieghek. Taghmel tieghek stess ringtones MP3 veloci u facli ma ' dan kollu fil-app wahda gdida. Ir-rizultati maqtugh huma mahzuna in "/ mnt/sdcard/medja/awdjo". Tista ' anke rekord a awdjo hajjin u dan MP3 godda Editur jista Editja u Ittrimmja l-ahjar partijiet minnu. Kollha totalment hielsa biex tone muzika tieghek!! Mp3 ghat-tqattiegh & Ringtone Maker hija a muzika Editur/allarm b'ton maker/notifika maker/Ringtone ton-kreatur. Tappoggja l-MP3, wav biss, AAC, AMR u formati hafna ohra ta ' muzika. 1. Aghzel mp3/muzika minn tieghek mobbli jew minn registrazzjonijiet. 2. Aghzel iz-zona tkun mqatta mill awdjo tieghek. 3 Issejvja bhala Ringtone/muzika/allarm/notifika. Karatteristici principali: -Tappoggja l-MP3, wav biss, AAC, AMR u aktar muzika formati ohra. -Jirrekordja l-awdjo/muzika ghall-editjar. -Facli biex tipprevedi u lista tal-qari kollha l-output ringtone. -Hielsa biex timmaniggja l-fajls ringtone tieghek. Hassar, Editja, Issettja bhala ringtone/allarm/notifika ton. -Tara rapprezentazzjoni mewga scrollable ta-fajl awdjo f'livelli taz-zum 4. -Jistabbilixxu bidu & tispicca ghall-klipp tal-awdjo, bl-uzu ta ' interface Flikkjaturi mhux obbligatorju. -Tektek kullimkien fuq il-mewg & l-Plejer tal-muzika built-in tibda tilghab fuq dik il-pozizzjoni. -L-ghazla biex l-isem tal-klipp gdid maqtugh waqt l-issejvjar bhala Ringtone/muzika/allarm/notifika ton. -Issettja l-klipp gdid bhala default ringtone jew tassenja ringtone ghal kuntatti, bl-uzu ta ' dan Editur ringtone. -Tixxerja l-fajls tal-awdjo Rinunzja: Dan app hija bbazata fuq il-kodici Ringdroid, u licenzjati taht il-licenzja Apache. Il-kodici Ringdroid: http://code.google.com/p/ringdroid/ Il-licenzja Apache, il-verzjoni 2.0: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.htmlAlphabetical

Genres