Piano 2

Arcade games

Arcade

com.piano.game.android.tiles2

Ghandek l-hiliet mehtiega biex mghallem il-pjanu f ' din il-loghba madum pjanu bajda u sewda? Tkun xi tkun inti taghmel, sempliciment ma tmissx il-madum abjad. Il-madum suwed huma fil-focus tieghek f ' din arcader upbeat, kazwali, li tinzerta tkun wahda mill-loghbiet madum pjanu aktar ecitanti. Tektek tieghek mod ghall-pjanu madum glory! GAMEPLAY UPBEAT U DINAMIKA Haga wahda hija zgur, pjanu madum abjad vs iswed ma jkunx ghat-thaffir jew melancholic. Kuntrarju, il-madum app se kontinwament izommu inti interessati f ' kull possibbli t-tieni. Attenzjoni tieghek hija mehtiega biex jigi evitat kollha tal-madum abjad. Il-pjanu se jaqra xi melody tal-ghageb, waqt li inti tgawdi l-vjagg. ADVENTURE PJANU EBDA OHRA BHALU Fil-qalba taghha din hija a adventure pjanu u a app madum li hija semplici. Madankollu, jistennew sfida kbira bhala l-iswed u abjad izommu bdil ta ' madum. Ahna dare li inti tmur, sakemm inti tista, imma jemmnu li lilna, dan adventure pjanu madum abjad se jisfidaw inti l-aqwa. A?na nemmnu ghandna wahda mill-loghbiet madum pjanu Ricetti l-aktar. IGAWDU L-MELODY F'dan il-jevitaw u Tergax tmissx il-loghba madum abjad, il-madum sewda tilghab a melody. Hekk, ahna inkluzi melody kbira waqt li inti huma gheluq u li jgawdu dan adventure. Ahna se tikseb inti hooked b ' facilità u jghinuk nhobbuha l-loghba anki aktar. SEHEM U SFIDA HBIEB TIEGHEK Tahseb inti nghaqadt Masterizzat-madum pjanu gheluq? Imbaghad taqsam il-puntegg u sfida hbieb tieghek b ' facilità. Jehtieg li tkun taf il-puntegg gholi ?dimt akwistati. JEMMNU lilna, mhux se jkun facli! Pjanu madum abjad vs iswed il-karatteristici: -loghba pjanu ISPIRATI -jevitaw il-maduma bajda gameplay -kontrolli facli -enthralling melody daqq waqt li tilghab il-loghba -grafika pjacevoli u kuluri -abilità li tixxerja u sfida hbieb tieghek ... A?na nemmnu li ghandna wahda mill-loghbiet madum pjanu aktar interessanti dwar il-hanut tal-loghob Ahna mahduma verament iebes li jaghmlu l-loghba loghba li tixtieq tilghab kull sekonda tal-hin liberu tieghek. Madum pjanu dipendenza adventure li inti se x'aktarx adore. Iggibu issa hieles!Panda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres