100 Doors Challenge

Protey Apps

Puzzle

com.protey.doors_challenge

Thobb puzzles u oggetti mohbija? Loghob mill-bibien 100 u 100 sulari serje? Imbaghad dan il-punt u l-loghba ikklikkja huwa ezattament dak li ghandek bzonn! Uza l-hiliet kollha tieghek biex tlesti l-livelli kollha u Ikseb il-kisbiet kollha. Il-karatteristici: -ecitanti puzzles; -il-punt u ikklikkja generu; -Kessah mekkanika: il-moviment fil-hin u l-ispazju, oggetti tal-kombinazzjoni, fittex ghall-oggetti mohbija, puzzles u aktar; -ghageb livelli ma animazzjonijiet verament Nizza; -il-loghba hija assolutament liberu; -disgha isbah u postijiet dettaljati; L-ghan ewlieni 100 bibien sfida hija li jiskappaw il kamra. Bl-uzu tal-possibilitajiet kollha tal-mezz jkollok bzonn tiftah kull wiehed mill-bibien 100 u tmexxi l-lift ma l-art li jmiss. Fittex ghal oggetti mohbija, sovle puzzles u tuza xi oggetti li taghmel dan! Aqra l-punt il-gdid u ikklikkja 100 bibien loghba hielsa issa! Hemm problemi ma jghaddi xi 100 bibien jew ikollhom a suggerimenti? Ikkuntattjana fin-networks socjali: VKontakte: https://vk.com/proteygames Facebook: https://www.facebook.com/proteygames Ahna qeghdin jaghmlu loghob bl-mmexxija minnu!Alphabetical

Genres