Safe Driving App

Risk Technology Ltd

Maps & Navigation

com.risktechnology.ingdirect

App sewqan bla periklu hija applikazzjoni ghas-sewwieqa biex tara l-metrici ewlenin dwar sewqan taghhom. Is-sewwieq huwa avzati ta ' l-avvenimenti li gejjin, li huma wzati biex jiddeterminaw il-puntegg riskju: 1) accelerazzjoni harxa, lok u hin 2) decelerazzjoni harxa, lok u hin 3) limitu ta ' velocità jinqabez minn aktar minn 10%, il-post u hin. Puntegg tas-sewwieq huwa kalkolat u murija ghal kull vjagg individwali u ghal kull gurnata / gimgha. L-informazzjoni msemmija hawn fuq tista ' tintuza mis-sewwieq sabiex jaggustaw l-imgieba tas-sewqan tieghu jew taghha li tghin biex tizdied is-sigurtà. Importanti: Biex tuza l-App sewqan bla periklu, l-utent ghandu jkollu ircieva l-taghmir OBD dirett ING u jigi installat fil-karozza u informazzjoni personali kont taghha ricevuti u attivat.Smashy Road
Subway Surfer
Super Hero

Alphabetical

Genres