ComicViewer for Ubooquity

Seth Chhim

Comics

com.sethchhim.comicviewerforubooquity

Din l-applikazzjoni hafifa tista tillowdja comic kotba ghall-Ubooquity tas-softwer tas-server. Mhaddma mill-imhabba tal-qari. Hieles, ebda Ads, l-ebda permessi specjali. Ddisinjati u ttestjati ghall-Ubooquity 1.10.0. Rapporti feedback u bug huma Merhba. Dan ma jkunx a werrej comic wahdu. Dan app tehtieg l-softwer tas-server Ubooquity biex jiffunzjona sew. Is-server ta ' l-Ubooquity ghandha tippermetti li OPDS ' l-ghalf. Meta zzid l-indirizz tas-server tieghek ghandhom isegwu dan il-format: Ezempju: "http://192.168.0.1:2202/opds-comics /" Bugs maghrufa kurrenti: -Ir-rizultati tat-tiftix Izzidx "Zort ricentement". -Ir-rizultati tat-tiftix ma jaccettawx li jmiss fis serje popup. Rinunzja: "ComicViewer ghall-Ubooquity" huwa l-applikazzjoni ta ' parti terza indipendenti ma jkunx affiljat ma Ubooquity b'xi mod. "ComicViewer ghall-Ubooquity" jipprovdi access mhux ristrett ghall-internet u ma tkunx responsabbli ghad-disponibilità u l-kontenut ta ' dawn is-sorsi esterni.Alphabetical

Genres