AlarmDroid (alarm clock)

smart software

Tools

com.splunchy.android.alarmclock

Il-app qawwija, ghadhom semplici arlogg allarm ghall-Android. Il-verzjoni 2.0 gdid igib il-godda disinn ta ' materjal, jekk ta ' temi godda, a godda sbieh hin taghmir li jahsad, u t-titjib tal-prestazzjoni globali. +-Sensorju tal-karatteristici Xorta tixtieq snooze ftit tal-hin? Ezatt taqleb il-telefown mill-gdid! + Arlogg oratorija personalizzabbli Ssib il-hin, il-jum, u l-kondizzjonijiet tat-temp! + L-ostakli Ma jistax igib tmur filghodu? Jippermettu l-ostakoli li ghandhom jigu solvuti qabel ma l-allarm jieqaf fl-ahhar! L-izvilupp ta ' dan app hija appoggjata bir-reklami. Jekk inti ma thossok tajjeb b ' avvizi, inti jistghu jixtru l-addon "ad hieles" fl-app.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres