Ayurvedic Daily Tips

Chopra Enterprises LLC

Health & Fitness

com.stylers.ayurveda

Kuljum Ayurvedic suggerimenti mill-Center Chopra Il-abbli fejqan tal-griehi tal-Ayurveda, wahda ta ' sistemi eqdem u aktar qawwija tad-dinja ghall-mohh tal-gisem sahha u benesseri ta ' l-esperjenza. Kull jum, jircievu Ayurvedic ponot u nghassu facli-li-tkomplija mill-Center Chopra, jg?inek tektek fis tieghek naturali ta ' l-Istat ta ' sahha radjanti u fer?. Mal-Chopra tac-centru tal-app Ayurvedic Tips kuljum, inti se: Igawdu minn access istantaneju ghal prattici Ayurvedic biex tbiddel il-hajja u l-ghodod individwalizzata ghall tieghek tip kostituzzjonali, li huwa ta ' gismek timbru uniku ghas-sahha u benesseri Tghallem kif jirrilaxxa t-tensjoni u l-esperjenza li mohhu Pacifiku Jircievu delicious ricetti Ayurvedic stagjonali mfassla biex jibbilancjaw tieghek tip kostituzzjonali Skopri modi Ayurvedic facli biex tohloq l-istil tal-hajja li tespandi tieghek tas-sahha fizika u emozzjonali gid, inkluz il-abbli ta ' hxejjex aromatici, tieghek gewwa farmacija, u aktar Prattika semplici mohhu-korp fejqan tal-griehi tekniki bhal meditazzjoni, joga, konxji tan-nifs, kuxjenza sensorja, u ohra prattici mindfulness kuljum Kull gurnata inti ser tircievi gwida esperta mill-Center Chopra li inti facilment jistghu japplikaw fil-hajja tieghek. Billi taghmel caqlieq zghar kuljum, inti se esperjenza beneficcji immedjati u fit-tul f ' kull qasam tal-hajja tieghek. Tnizzel l-app Ayurvedic kuljum Tips illum u ara ghalik innifsek facli kif dan jista jkun biex jiehu l-inkarigu tas-sahha tieghek u l-esperjenza l-rigali tal-Ayurveda. Dwar ic-centru tal-Chopra Ic-centru tal-Chopra ghal lissahha giet fondata mill-Deepak Chopra, M.D. u David Simon, M.D. fl-1996. Li tinsab fil-Carlsbad, California,-ic-centru joffri varjetà wiesgha ta ' programmi, retreats u programmi ta ' tahrig ghalliem li jintegraw l-Arti fejqan tal-griehi tal-Lvant bl-ahjar fil-medicina moderna tal-Punent. Ic-centru tal-Chopra ghenet miljuni ta ' nies madwar id-dinja ssib il-paci tal-mohh, bilanc fizici, u emozzjonali fejqan. Il-websajt www.chopra.com hija tieghek punt tal-bidu fuq l-moghdija li lissahha.Angry Birds Rio
Angry Birds
Avakin Life

Alphabetical

Genres