Veryfit 2.0

Smart Wearable Devices

Health & Fitness

com.veryfit.multi

VeryFit2.0 il-funzjonijiet ewlenin jinkludu l-ezercizzju ta ' verifika, monitoragg wara arlogg ta ' allarm kwalità, intelligenti rqad sa, ecc. Applikazzjoni ta ' dehra fil-hin reali permezz tal-konsum fiziku ta ' attività u calorie, l-effett ta ' mixi u jahdem il-monitoragg. Meta VeryFit2.0 dahal l-Istat ta ' rqad il-monitoragg, ir-rekord tas-sospensjoni ta ' l-irqad fil-fond u baxx, imbaghad zmien tas-sospensjoni, jghinu lill-utenti biex tissorvelja l-kwalità ta ' l-irqad taghhom. Minhabba li l-applikazzjoni tehtieg li timplimenta l-isfond biex ifakkru lill-, hekk ikun gie jahdem fl-isfond.Alphabetical

Genres