LactMed

National Library of Medicine at NIH

Medical

gov.nih.nlm.sis.lactmed

LactMed, il-parti tan-Network tad-Data tat-tossikoloġija tal-librerija nazzjonali tal-mediċini (NLM) (TOXNET®), hija database tad-drogi u kimiċi oħra li ireddgħu ommijiet jistgħu jiġu esposti għalihom. Tinkludi informazzjoni dwar il-livelli ta dawn is-sustanzi fil-ħalib tas-sider u tad-demm għat-trabi, u l-effetti ħżiena possibbli fil-tat-tarbija. Alternattivi ssuġġeriti terapewtiċi huma pprovduti għal dawk tad-drogi fejn xieraq. Id-data kollha huma derivati mill-letteratura xjentifika u Cervus bis-sħiħ. Id-data huma organizzati fis-sustanza speċifika rekords, li jipprovdu sommarju tat-tagħrif irrappurtati pertinenti.lineage2 revolution
ludo king

Alphabetical

Genres