Yubichat

ibis mobile inc.

Social

jp.ne.ibis.chat

Yubichat huwa frisk chatting software ghall-era gdida Flikkjaturi! Li jidhlu vera chatting bil-kitba. ** Kuncett / karatteristika 1. il-kaligrafija tesprimi jikkontribrixxu sensittivi 2. certament inti tista ' taghmel hbieb 3. tajba ghat-tbiccir ta ' zmien 4. biss wiehed ta ' l-utent li inti tista ' ssegwi 5. facli biex jikkontrollawha irrispettivament mill-età ** Il-funzjoni 1. il-kaligrafija funzjoni Bhallikieku l-karattri bil-miktub ma kien skennjat kien dak miktub minn rollerball reali u taghzel il-kulur u l-hxuna tal-pinna. 2. wara l-funzjoni Yubichat halli inti tkun taf dak l-utent li inti segwita hija onlajn, bl-uzu ta ' push notifika (ghall-Android OS verzjoni 2.1 jew aktar tard) 3. il-favorit ta ' funzjoni Inti ara kamra fejn utent favorit huwa hemm. 4. sigrieta tal-messagg Konversazzjoni one-on-one huwa OK 5. Blokk funzjoni Persuna Blokk li huwa pubbliku inkonvenjent ** X-xewqa Jekk ikun hemm il-problema, inti tibda Yubichat u jikkuntattja lilna fl-screen(lobby->Help->Inquiry) ta ' l-inkjesta ** Mill-izviluppatur Li hafna nies tuza l-ghajnuna Yubichat lilna jaggorna Yubicaht. Ikun a pjacir kbir ghalik biex jinfirex madwar Yubicaht. Ahna kienu gew l-izvilupp Yubichat ghall-iPhone. Grazzi ghall-inkoraggiment tieghek.Alphabetical

Genres