US Stock Market

CodeAndro

Finance

mdr.stocks.us

Ghodda ta ' l-intraccar qawwija tal-hazniet ghal US Stock swieq. Korsa hazniet u indicijiet minn Nasdaq, New York Stock Exchange (NYSE), Dow Jones, S & P ecc. * Kwotazzjonijiet ghall-maggoranza tal-US hazniet u indicijiet simili Dow indicijiet, indicijiet Nasdaq, indicijiet S & P, nofs Kap - indicijiet Kap zghar u indicijiet settorjali importanti. * Portafoll shiha funzjonalità mal-karatteristika li jintraccaw il-hazniet u l-portafoll rendiment matul il-perjodu taz-zmien * Kwotazzjonijiet ghall-hazniet u l-indicijiet huma murija fit-tabs separati. * L-abilità li tfittex u zid il-hazniet, l-indici fil-lista tieghek. * Shiha stock/indici dettalji huma murija bl-charts. * Appogg ghall-carts ta ' skrin shih ta ' kuljum, kull gimgha, kull xahar u kull sena. * Lista personalizzabbli fl-abbiltà li tnehhi, zid, mill-gdid sabiex hazniet/indicijiet. * Kwotazzjonijiet ghal skambju innegozjati fondi. * Appogg ghall-ahbarijiet relatati ma ' hazniet * Kompletament ottimizzat ghal dehra tablet Ghal kull feedback, tohrog ir-rappurtagg u karatteristika talbiet Ikkuntattja fuq codeandro@gmail.comAlphabetical

Genres