Epic Astro Story

Kairosoft Co.,Ltd

Arcade

net.kairosoft.android.frontier_en

Lest biex tittestja tieghek mettle kontra l-fruntiera finali? Pioneer l-pjaneta untamed, tal-bini tat-toroq u djar tieghek denizens sehbin tal-futur. Cultivate tieghek kolonja quaint fl-ispazju stellari tac-Cittadella, u int ikollok Igbed aljena turisti minn kullimkien din in-naha ta ' l-Alpha Centauri! Bil-ghaqal li kieku, mhux kollha hajja intelligenti tfittex tifkiriet. Ipprepara biex jidhlu fil-glieda msahhan b ' mod kollha ta ' l-kreaturi kozmika! Rebh--u inti biss tista tkun tirrizulta f'nuqqas... Ic-cinga fil-vettura tieghek spazjali, is-sistemi kollha huma jmorru ghall-adventure epic astro li jkollok medd inti mal-velocità tad-dawl u lil hinn! -- Ixghel it-taghmir tieghek biex dawwar l-iskrin, tmissx biex tiskrollja, u pinch biex Izzumja ' l gewwa u ' l. Ipprova fittex "Kairosoft" biex tara l-kollha loghob taghna, jew zur maghna fuq http://kairopark.jp. Kun zgur li ticcekkja kemm taghna hieles-mal-play u taghna loghob imhallas!Alphabetical

Genres