Ninja Jamm

Ninja Tune

Music & Audio

net.ninjatune.ninjaJamm

Coldcut, fundaturi ta ' tikketta jitg?allmu indipendenti UK Ninja tittjunja tal, jaghtik Ninja Jamm. Tqeghid inti wara r-rota ta ' l-app li hija ghaqda Revoluzzjonarja tal-muzika u softwer. Mill-ewwel tinghata wzata ghadhom b ' sahhithom, huwa se tistordi inti mal-muzika tista tohloq. Jibnu tieghek stess tunes minn Samplepacks, u remix Tunespacks mill-artisti Ninja. Tmissx hallat u mahlut klipps fil-klipp matrici, li jqanqal u HUTNA wiehed sparar (shots), tilt u hawwad biex japplikaw FX radikali, u jirrekordja u jaqsmu tieghek jamms. Xi kwotazzjonijiet mill-Ninja tittjunja artisti: "I verament bhall-app: hi ezatt tghid" mur jkollhom gost u jekk int m'intix li jgawdu it... tiftahha aktar profond "-Amon Tobin "I ghandha tiehu huwa tieghi juru tonight u l-ftit qari dan... I nghaqadt ma jara xi haga simili it."– Bonobo "Huwa l-gugarell perfett... imma huwa aktar minn gugarell, huwa attwalment ghodda b ' sahhitha. Huwa kien verament ntilef mieghi hsieb fuq hafna livelli... minn kif tghix turi kif l meditate"- gheruq Manuva Il-app huwa hieles mal-pakketti ta ' l-4 ta ' l-kontenut mill-Coldcut, Manuva tal-gheruq u kampjun dons Loopmasters. Tixtri l-ishma + extra biex taccessa l-ghazliet kollha tas-sehem u l-funzjoni specjali Android biss MultiScreenLayout li jiftah l-gost anki aktar, ghall-inqas minn nofs il-prezz tal-kafè! "Ninja Jamm huwa ezempju iehor ta ' hsieb kreattiv; Dan huwa mod iehor ghal lilna li jikkonsma l-muzika ahna nhobbuha, bhala rizultat johloq xi haga gdida. Ahna nghaqadt jara bosta ohra remix applikazzjonijiet qabel, izda Ninja Jamm thoss bhal l-ahjar u b'attenzjoni mahsuba app s'issa." 4/5 stilla Tips DJ digitali "Anki li tinker malajr mal-Ninja Jamm juri li tkun a potenti ghadhom intuitive ghodda." - Clash muzika "Huwa pakketti a array b'mod gust dizzying ta-ghazliet g?alihom." Johloq muzika digitali "Gugarell Remixing qawwi, intuitive ghadhom fonda" Billboard "Ninja Jamm kellu a lott ta ' hsieb, imhabba u qsim tunes jitferra ' f ' din. Ahna ma jistghux izommu taghna idejn mix-it. "- Kit Monsters Li jikkombinaw l-aspetti tal-muzika li taghmel, DJing u remixing, Ninja Jamm jaghmilha facli! Huwa r-ritmu tieghek. -Touch, Mejjel + hawwad biex maqtugha, effett, glitch + hallat -Ghazla ferjali ta ' klipps jhalluk jiehdu kull pakk f'direzzjonijiet hafna -Nar kampjuni bonus b'tir wiehed fuq tieghek hallat -Gdid il-muzika interattiv format -Pakki jkollhom HD awdjo lossless... xejn ta ' l-mp3 tieghek imbarazz :) -Artisti jinkludu Bonobo, Tobin ta ' Amon, gheruq Manuva, Coldcut, is-Sur Scruff, Martyn, Machinedrum, Lapalux -Tella u jaqsmu t-tahlitiet fuq Soundcloud -Is sehem tahlitiet permezz Facebook, Twitter + Tumblr -Jinkludi klassici tas-sekli hielsa minn Coldcut u gheruq Manuva "Xhud" killer u Samplepacks mill-Loopmasters -Jixtru pakketti aktar fil-app Il-app gie mahluq mill-Coldcut,-DJ rail li bdiet Ninja tittjunja mieg u jiddefinixxu kemm l-REMIX moderni ma "Mhallsa fil-shah" u l-MASHUP ma "Vjaggi minn DJ". Differenti minn ohrajn muzika applikazzjonijiet hafna, l-esperjenza hija hafna analizi moderni, intuitive u immedjat. FX immedjati u funzjonijiet halli hadd l-g ads tajjeb, ghadhom Ninja Jamm hija fil-fond bizzejjed biex jingaggaw DJs, muzicisti u produtturi... flimkien ma kull min qatt ma ried li jkollu a go li jaghmlu l-muzika elettronika. Dan ifisser li inti. Nizzel l-hielsa, halli tieghek selvagg instincts kreattiv jahdem fuq universes ta ' Battuti le. Huwa r-ritmu tieghek.Alphabetical

Genres