Magister

SchoolMaster B.V.

Education

nl.schoolmaster.magister.mobile

Met de Magister App heb je als leerling en ouder altijd en overal zicht op de laatste informatie van je school. Actuele roosterwijzigingen, berichten en mededelingen zijn direct in te zien. Daarnaast hebben leerlingen en ouders toegang tot zaken als roosters, studiewijzers, cijfers en digitaal lesmateriaal. De voordelen van de Magister App: - Eenvoudig inzicht in je rooster, huiswerk en de laatste cijfers - Online toegang tot je meest recente gegevens - Push-notificaties ontvangen bij een nieuw of gewijzigd cijfer - Regel huiswerk vanaf school, thuis of onderweg - De gegevens zijn veilig, vertrouwd en up-to-date - Als ouder kun je gemakkelijk schakelen tussen kinderen Meer informatie en vragen: - Jouw school bepaalt welke functies je in de Magister App ziet - Voor vragen kun je naar de Magisterbeheerder op jouw school gaan/div

The Magister App you have as a student and parent anywhere view the latest information from your school. Current schedule changes, messages and notifications directly to see. In addition, students and parents access to things like schedules, study guides, figures and digital materials. The advantages of the Magister App: - Basic understanding of your schedule, homework and the latest figures - Online access to your most recent data - Push notifications received when a new or modified figure - Rule homework from school, at home or on the go - The data is safe, secure and up-to-date - As a parent, you can easily switch between children More information and questions: - Your school determines what features you see in the Magister App - For questions you can go to your school to the Master Administratorminesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres