Tecvidli Kuran Elifbası

Hayrat Neşriyat

Books & Reference

org.hayratvakfi.elifba

“Sizin en hayırlı olanınız Kurânı öğrenen ve öğretendir.” Bu uygulama ile kendi başınıza Kuran-ı Kerimi güzelce okumayı öğrenebilirsiniz. Uygulama hem tabletler hemde telefonlarda çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Bu uygulama Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında yapılan protokol çerçevesinde Eğitimde FATİH Projesi” kapsamında kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağında yayınlanmak üzere hazırlanmış daha sonra tüm Android kullanıcılarının kullanımına sunulmuştur. Uygulamanın kullanımı çok kolaydır. Arapça harf yada kelimelerin üzerine tıkladığınızda doğru okunuşunu dinleyebilirsiniz. Türkçe açıklamaları dinlemek için metin üzerinde parmağınızı bir süre basılı tutunuz. Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde; “Sizin en hayırlı olanınız Kurânı öğrenen ve öğretendir.” (Buhârî, Fezâilül–Kurân 21) buyurur. Bir başka hadis-i şeriflerinde ise; “Kuran okuyan mümin, kokusu hoş ve tadı güzel portakal gibidir. Kuran okumayan mümin de, tadı güzel olup kokusu olmayan kuru hurma gibidir. Kuran okuyan münafık, kokusu güzel ve tadı acı olan reyhan bitkisi gibidir. Kuran okumayan münafık ise, kokusu olmayan ve tadı acı olan Ebu Cehil karpuzu gibidir.” (Buhari, Müslim, Nesai ve İbn Mace) buyurmaktadırlar. Yine bir hadis-i şeriflerinde; “Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene (sevap) vardır. Her hasene için ise, on misli sevap vardır. Ben “Elif, Lam, Mim” bir harftir demiyorum. “Elif” bir harf, “Lam” bir harf, “Mim” bir harftir.” (Tirmizi) Buyurmakla Kurân öğrenmenin önem ve ehemmiyetini beyan etmişlerdir. Rabbim sevdiği ve razı olduğu şekilde Kuranın sırlarını anlamayı, Onunla amel etmeyi ve her zaman ona hizmet edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Etiketler: Kuran, Elifba, Sesli Elifba, Tecvit, Tecvid, Elifbe, Hayrat, Kuran Öğrenme, Tecvidli Kuran Öğrenme, Hay Teknoloji/div

You learn the Quran and teach you which is better. With this application you install on your own, you can learn to read Quran beautifully. Both tablets and in applications in the phone is intended to operate. This application Ministry of National Education Innovation and Educational Technology with the General Directorate Charity Foundation between Under the protocol in Education Fatih Project short name EBA Education, which Information Network to be published in prepared then all Android users are available to. Application is very easy to use. When you click on the Arabic letters or words you can listen to the correct pronunciation. Turkish explanations for some time to listen and hold your finger over the text. Prophet Muhammad (PBUH) in a hadith; You learn the Quran and teach you which is better. (Bukhari, Fezâilül-Quran 21) tells us. In another hadith, the; Believer who reads the Quran, the smell is pleasant and nice to taste like oranges. The believer reading the Koran, the taste is nice and does not smell like dry dates. Hypocrites who read the Koran, smell good and taste is like bitter sweet basil plants. Hypocrites who read the Koran, however, does not smell and the taste of bitter melon is as Abu Jahl. (Bukhari, Muslim, Nasai and Ibn Majah) are commanded. In another hadith; If you read one letter from the book of Allah, for him to hase (reward) is. For each hasena, there are ten-fold reward. I Alif, Lam, Meem is a letter Im not saying. Alif is a letter Lam a letter Meem is a letter. (Tirmidhi) Here the importance of learning the Quran, but declared and significance. Lord likes and is willing to understand the secrets of the Quran, does not act her to serve her sentence, and always bless us. Amen. Tags: Quran, Elifba, Voice Elifba, Recitation, Tajwid, Elifba, Charity, Quran Learning, Quran Learning Tecvidl Hay Technologytalking tom gold run
talking tom gold run
the battle cats
the battle cats
the battle cats
the sims mobile

Alphabetical

Genres