Pint Please Beer App

Pint Please

Food & Drink

pintplease.com.pintplease

Zomm nota tal-birer inti jkollhom tasted. Jaghti bi stilla (0-5 stilla) ghall-birra u zid kumment voluntarju u ta ' ritratt ghaliha. Sehem tieghek revizjonijiet ta ' birra mal-hbieb tieghek biex Facebook, Twitter, Whatsapp ecc. Uza l-iskener barcode jiskenja l-fliexken birra biex tara l-informazzjoni u liema ohrajn ikollhom qal dwar l-birra. Tottjeni l-istickers u jiksbu livelli waqt li jixorbu l-birra u gurnata wahda inti ghandu jkun a King birra! Maghmula ghal ingenji birra lovers minn dghajjes birra lovers! Cheers!Panda Pop
Paper.IO

Alphabetical

Genres