Mill

juro

Board

sk.juro.mlyn

Loghba klassika strategija Bord ghal zewg plejers. Il-loghba hija maghrufa wkoll bhala disgha irgiel-Morris. * Tilghab kontra l-kompjuter jew it-tieni Plejer. * Aghzel diffikultĂ  * Aghzel minn tal-irgiel disa Morris jew Morris tal-irgiel tnax-ilMobile Legends

Alphabetical

Genres