3D Collage Photos Editor

Global Techlab

Photography

top.threedphotocollage

Ritratt Maker ghall Collageis 3D-maker awesome collage li taghmel inti ritratti bl-isbah u tal-ghageb collages 3D bl-ritratti Maker ghal 3D Collage inti jistghu jghaqqdu ritratti ordinarju fis-collages ritratt fabulous & tal-ghageb. Inti tista izejnu tieghek pic mill-effett 3D fantastic u gwarnici, iz-zieda ta ' test jiksah mal-fonts ikkulurit & stikers, u mbaghad tkun tista ' tixxerja xoghlok biex App tal-midja socjali kollha. L-ghazla ta ' collage 3d jghin lilna, biex tohloq collages tar-ritratti, li xi effetti 3d stordament. Ghaqqad ritratti ordinarju fis-3d fabulous & tal-ghageb collages tar-Ritratti. Ritratt Maker ghall-3D Collage hija a app semplici u facli biex jintuzaw, semplicement Aghzel frejm u l-istampa u tikseb stampa insaqsi 3D.  Uza l-ghazla collage kartellun dan maker collage, biex jaghtu l-collage tar-ritratti kartellun bhal dehra. L-ghazla ta ' collage frejm ta ' dan app picmix ihallik lilna biex tohloq collages tal-pic, bl-uzu ta ' varjetà ta ' ghazliet ta ' qafas tar-Ritratti. Ritratt Maker ghall Collageis 3D semplici u facli biex jintuza app, usta Aghzel frejm u l-istampa u tikseb stampa insaqsi 3D. Tista ' wkoll tohloq 1, 2 jew 3 collage 3D immagni fuq il-go. inti tista izejnu tieghek pic mill-effett 3D fantastic u gwarnici, iz-zieda ta ' test jiksah mal-fonts ikkulurit & stikers, u mbaghad tkun tista ' tixxerja xoghlok biex App tal-midja socjali kollha. Dan maker collage tappogga varjetà wiesgha ta ' taqsimiet collage. Uza dan it-taqsim collage biex tohloq xi collages pic impekkabbli. Principali ta ' l-karatteristici tar-ritratti Maker ghall-3D Collage: => Formats: aghzel minn 40 + presentazzjonijiet jew tohloq tieghek stess stil tar-Ritratti. Orizzontali Flip & vertikali tar-ritratti tieghek biex tissettja kull blokka ta ' ritratt 2d collage tal-pic. Tista ' wkoll tibdel go 2d collage l-maskra mill-frotta wahda biss. => L-istickers: aghzel ottimizmu 25 + stickers... => Tat-test: facilment mizjud it-test fuq 25 + fonts differenti, it-test jitnehhew, ibdel id-daqs tat-tipa, kulur u ecc... =>-Filtru: filtri tar-ritratti li jistghu jigu applikati biex tieghek f ' kull blokka ta ' ritratti. => L-isfondi: hafna l-isfond kuluri u mudelli. Lottijiet ta ' nisga jiksah ghal l-isfond collage tar-ritratti tieghek. => Wicc: maqtugha bla xkiel zejda zoni minn stampi u maskra ta ' bidla bl-ezatt kien skennjat. => B ' rizoluzzjoni gholja: hlief b ' rizoluzzjoni gholja HD ritratti fil-Gallerija tat-telefown tieghek. => Tar-ritratti sorsi: Uza stampi mill-kamera tieghek, netwerks socjali, jew tfittex fil-web ghall-immagni. => Sehem: jaqsmu l-collages tohloq mal-hbieb u familja permezz qsim standard. => Modify: inti tista Editja r-ritratt wara jsalva fi kwalunkwe hin. => Hlief: hlief tieghek holqien finali fit-taghmir tieghek u inti tista tara minn fil-Gallerija tal-app jew il-Gallerija default tieghek. Jekk ghandek xi suggeriment jew kwalunkwe problema fir-rigward tar-ritratti Maker ghal 3D Collage app imbaghad jikkuntattja lilna. R-ritratt tista tigi aggustata fi hdan il-qafas tal-pic, bl-uzu ta ' dan Editur tar-Ritratti. Zid sfond biex tieghek billi tuza dan Editur tar-Ritratti tal-pic. Nispera int igawdu dan Lovely Live 3D tar-ritratti Collage Maker u jinkoraggixxu Kuntatti Magenbi ghal applikazzjonijiet ohra. Jaqsmu din tar-ritratti Maker ghal 3D CollageApp biex tieghek wahda loving jekk inti simili huwa. Rata lilna u kumment tghinna biex tizviluppa ahjar app hekk m ' ghandekx tinsa dan. grazzi.Alphabetical

Genres