ABC Learning letters toddlers

a3BGameLab

Educational

air.ABC4Toddler

?? ABC taghlim ittri toddlers?? Il-loghba tghin tfal tieghek Tghallem dwar kitba u bhala rizultat, wkoll dwar il-qari. Bl-uzu ta ' ezercizzji partikolari, il-loghba Tghallem it-tfal jaghrfu u memorize l-hoss u l-ghamla ta ' numru u ittri, jahdmu t-tnejn vizwalment u aurally! Il-metodu uzat ghal taghlim ittri u numri jinvolvi tifel tieghek jigu intraccati l-ittri u numri murija fuq l-iskrin ma taghhom kien skennjat diversi drabi. Dan l-ezercizzju semplici, minbarra l-memorja, jghinu jghinek issolvi l-problema tal-kitba tal-ittri b'lura, b'mod partikolari bl-ittri bhal "S", "Z", u "N." Daqq ejja inti tiskopri hafna sensorja ezercizzji ohra li jghinu biex it-tfal jitghallmu n-numri u l-alfabett! Ghal informazzjoni zur il-websajt taghna: http://www.a3bgamelab.com Segwi maghna fuq Facebook: https://www.facebook.com/games4toddlers Segwi maghna dwar Twitter: https://twitter.com/a3bgamelab Ikkuntattjana: a3bgame@gmail.comAngry Birds

Alphabetical

Genres