Free music for YouTube: Stream

MWM - Best free music and audio apps for Android

Music & Audio

com.djit.apps.stream

Inti nghaqadt gew stennija ghall-it...now huwa hawn: il-Plejer ta ' muzika smart YouTube hieles! Nixxiegha jaghtik access ghall-YouTube videos tal-muzika u ihalluk tilghab maghhom fil-popup jghumu fil-vicin ghal-multitasking tal-muzika esperjenza kollha. Fittex l-artisti favoriti tieghek, joholqu playlists tieghek stess, tiskopri generi muzika gdida u Ibbrawzja l-Charts Top kuljum tal-pajjiz tieghek! Mhux ghalfejn biex tnizzel kanzunetti tieghek, fl-ahharnett ghandek a player YouTube hielsa li jhalluk ticcekkja tieghek newsfeed jew Wiegeb il-messaggi tieghek waqt li t?obb tara l-vidjos favoriti tieghek! NB: kellna biex tnehhi l-possibiltà li tisma l-muzika tieghek fil-lockscreen sabiex jirrispettaw it-termini tal-uzu tal-YouTube. GALLEGGJANTI POPUP PLAYER -Plejer tal-muzika YouTube: ara l-vidjos tieghek fi skrin shih jew uza l-popup li jisporgi ghall-multitasking -Ippersonalizza d-daqs tal-popup li jisporgi ghall tieghek bzonnijiet -Tmexxi l-Plejer popup li jisporgi kull fejn tixtieq fuq l-iskrin IL-KONTENUT TAL-YOUTUBE -Tfittex fost miljuni ta ' YouTube videos tal-muzika libera: tfittxija smart b ' suggerimenti -Ibbrawzja l-kanzunetti Top Charts kuljum: USA, il-Brazil, UK jaghzlu... Top tieghek! -Access 100 muzika generi: elettronici, f'isem, Hip-Hop, Reggae, ritmu & blu, Disco, Jazz u aktar -Jiskopru r-radjijiet taghna bbazati fuq YouTube videos tal-muzika. Jekk tixtieq jorqdu, parti, koncentrat jew jaghmlu xi workout, hemm radju ghalik -Tibda radju minn xi vidjo ghal siegha tal-muzika b'xejn, l-ebda htiega biex tnizzel tieghek Trekks mhiex -Access fil-klikkjatura tab iddedikat ghall-muzika tieghek bil-vidjos inti nghaqadt ricentement sokkors u kien jiehu gost imur KJU TA ' L-PLAYLISTS & KURRENTI -Joholqu playlists tieghek stess -Facilment mill-gdid tordna playlists tieghek b ' semplici Iddreggja u qieghed -Taqsam l-playlists tieghek u l-muzika li inti nhobbuha mal-hbieb tieghek -Joholqu tieghek kont Stream (permezz Facebook jew Google +) biex tissejvja u access tieghek playlists mit-taghmir wiehed ghall-iehor -Il-playlists tal tieghek kont YouTube dwar il-fluss ta ' l-importazzjoni direttament -Zid kanzunetti u timmaniggja l-kju kurrenti tieghek facilment WIDGET -Sett widgets sa 3 jaccessaw direttament mill-iskrin fid-dar: -il-lista ta ' kanzunetti Top Charts -il-vidjos ricentement osservati -il-vidjos tal-favoriti KARATTERISTICI ADDIZZJONALI -Tippersonalizza l-esperjenza tieghek Stream b'temi: deheb (hielsa), fid-dlam jew dawl, blu neon, jew emojis Dinjija (xiri fil-app) -L-iskeda tieghek waqfien tal-muzika mal-karatteristika jorqdu Timer: 5 min qabel bedtime? pawza ta ' muzika 10 min? Aghzel ezatt, nixxija awtomatikament jieqaf meta mehtieg :) -Ekonomizzatur ta ' l batterija: awtomatikament inaqqas l-qawwa tad-dawl biex tissejvja tieghek batterija JEKK JOGHGBOK INNOTA Nixxiegha huwa a app parti terza. Il-kontenut kollha hija pprovduta mill-YouTube servizzi. Ghalhekk fluss ma jkollux kontroll dirett fuq il-kontenut murija. Jekk joghgbok Uza l-link li gej biex jirrappurtaw kwalunkwe kontenut li jistghu jiksru l-awtur: https://www.youtube.com/yt/copyright/ -IStream mhix a downloader tal-muzika. L-internet il-konnessjoni hija mehtiega (data WiFi Real-Time jew cellulari) Skond it-termini ta ' uzu tal-YouTube, ahna ma jithallewx juri vidjos meta fl-lockscreen, u lanqas li tippermetti li inti biex tnizzel kanzunetti tieghek. INFORMAZZJONI TAL-PERMESSI Inti tigi mistoqsi li jawtorizzaw zewg accessi fi hdan l-app: -wiehed li jippermetti l-fluss biex timmodifika l-qawwa tad-dawl tat-taghmir tieghek (ghall-ekonomizzatur tal-iskrin tal-batterija) -wiehed li jippermettu li l-Plejer popup galleggjanti dwarna: Segwi maghna fuq Facebook: https://www.facebook.com/streamplayerapp/ Inghaqad taghna Komunità Google: https://plus.google.com/communities/112124341645370249791 Jekk inti tesperjenza xi kwistjonijiet jew ikollhom kummenti u suggerimenti jekk joghgbok ikkuntattjana fuq support@streamplayer.io, ahna se naghmlu taghna ahjar biex jghinek!Alphabetical

Genres