PaperDraw:Paint Draw Sketchbook

Colorfit

Art & Design

com.eyewind.paperone

PaperOne hija applikazzjoni eccellenti pittura li hija imitating l-paintbrush reali li Pingi u doodle, il-graffiti. Facli ghall-pittura, taghlim jbajjad, tghallem li Pingi. PaperOne ghandhom stili differenti paintbrush u kulur librerija. Jghinuk biex tohloq it-tpingija perfetta. Jekk inti fuq vjagg, joqghodu biss, fil-parti jew semplicement tixtieq hin fl-rrikmandata waqt ta ' l-iskart, Paperone hija l-applikazzjoni ahjar li inti jistghu jigbdu tieghek tat-telefown jew b'pinna tablet. Ghodod tat-tpingija exquisite! ? Firma tal-kaligrafija fl-pinna wara li tkun lestejt id-disinn ? Hemm hafna ta ' l-ghodda li tkun imitating l-paintbrush reali, riga u gomma ghalik. ? Immarka ' l gewwa tar-ritratti tieghek. ? Tigbed fuq l-istampa. Igawdu l-hin tat-tpingija! Applikazzjoni pittura li huwa facli biex jghinuk biex turi ruhek. Basemap jghinek biex titghallem tpingija mod dritta. Aghzel ritratt bhala l-basemap u jfasslu traslucenti. Tfassil! Dexterous r-ridimensjonar taht tieghek fingertip. Igawdu l-esperjenza tat-tpingija, u tuza l-ghodda ghall-kulur huwa! Tlestiet it-tpingija u l-ixxerjar huwa ghall-internet, li juri din! Funzjonijiet godda -Zid l-input ta ' test -Zid kopertura personalizzat -Izzid il-kulur tal-isfond personalizzat -Zid ghodda grafika Fllow PaperOne minn: Facebook https://facebook.com/PaperOneAPP instagram https://instagram.com/PaperoneAPP Twitter https://twitter.com/PaperoneAPP Jekk ghandek xi problema, jekk joghgbok ikkuntattja maghna fuq: Paperone.feedback@Hotmail.comPanda Pop

Alphabetical

Genres