Guitar

Fotoable,Inc.

Music & Audio

com.fotoable.guitar

Guitar reali ghal hielsa, l-ahjar guitar simulatur u l-istrument muzikali, database ta ' kordi guitar enormi offerti ma it-tabs guitar, wahedha mod kif ukoll korda modalità ghal guitarists li taghzel, u guitar recorder li facilment hlief tieghek tag?mel minnu kapolavur tal-muzika guitar u replay huwa. Tista ' ikanta kanzunetta a u strum a kemm huma ittjunjati fuq Guitar fi kwalunkwe hin u kullimkien. Huwa konvenjenti hafna ghall-Principjant li jipprattikaw u tghallem it-tabs guitar, kordi guitar u noti guitar wara li tittiehed lezzjoni guitar. Inti jistghu jitghallmu kif tilghab u blat guitar minflok a guitar reali tax-xiri. === Ewlenin funzjonijiet === ?? Modalità wahedha ?? Modalità korda ?? Database kordi guitar enormi mal-tabs ?? Guitar realistiku hsejjes ?? Rekord tal-kampjun ?? Flikkjaturi multi ?? Kwalità tal-awdjo tal-istudjo ?? Tieghek rekords ta ' l-esportazzjoni li midi file ?? Xoghlijiet b ' rizoluzzjoni tal-iskrin kollha ?? Realistika tal-grafika ?? Istruzzjonijiet ghal taghlim kordi guitar ?? Ghazliet tal-gilda It-tnizzil Guitar ghall hieles, l-app Guitar ahjar ghall-Principjant u Plejer guitar avvanzati. Prattika Guitar hielsa, jiehdu Guitar fil-but u l-prattika t-tabs guitar kullimkien minghajr ma tiehu guitar reali. Tghallem Guitar libera, strum f'qatet twal ma noti guitar murija fuq l-iskrin, u aghzel kordi guitar sa 10 mid-database kordi enormi mal-guitar tabs. ? Tips ghall-qari guitar? -Strum Is-swaba swipe tul-f'qatet twal biex strum a guitar tittjunja -Aghzel Tektek il-istring wiehed biex taghmel melody cara -Bord tal korda Aghzel sa kordi guitar 10, u ghandhom l-irbit Ghall-prattika korda, aghzel guitar kordi mil-librerija tal-korda. Tektek it-tabs guitar tal-korda, inti tista ' tisma ghal u tghallem li! Biex tilghab kanzunetta Popolari blat n roll, ezatt tektek fuq f'qatet twal filwaqt li biex tbiddel l-kordi. Inti jista ' jigi fuq blat stilla biex bandal il-parti! ? Karatteristici principali? -Facli biex jintuza Aqleb liberament guitar modalità bejn wahedha u korda Editja l-kordi mil-librerija tal-korda guitar enormi biex tilghab melody kumpless Tektek u jzomm tunes xejra strumming biex strum -Tieghek ahjar ghazla Ghall-Principjant li Tghallem jaqra guitar mal-tabs tal-korda Ghall-plejers avvanzati biex juru rigali ta ' guitar, aqra l-muzika u tnizzilha -Hielsa u Lite Ikseb guitar akustici libera u jirregistra melody Jiehdu guitar reali fil-but, igawdu muzikali tas-smigh fi kwalunkwe hin! Guitar, l-ahjar guitar, huwa ugwali ghal biex guitar reali, tkun hsejjes realistika ta ' l-akustika guitar minghajr overdrive, joffri zewg modi (wahedha / korda) ghall-ghazla. Inti jilghab muzika b ' mod wahedha biex melody kreattivi, strum kanzunetta Popolari u kumpless melody bl-ghajnuna tal-librerija tal-korda u strumming tal-mudell, u inti jistghu wkoll jirrekordjaw tieghek tag?mel minnu kapolavur, esportazzjoni li midi file u sehem mal-hbieb! Guitar huwa wkoll l-ghazla ahjar u l-istrument muzikali ghall-dawk li tixtieq Tghallem jaqra l-guitar, u wkoll ghal dawk li huma interessati li tisma kif kordi guitar hoss differenti. Ftit strum, plunk u jolqot f'qatet twal biex tilghab muzika u kordi. U tirregistra tieghek tunes u kanzunetti li maghmul minn lilek innifsek. Nizzel il-Guitar professjonali li ssir ghall-guitarists, muzicisti professjonali, dilettanti jew tal-principjanti, inti haqqhom hi! Guitar kuntatt: Facebook https://www.facebook.com/FotoRus Instagram https://www.instagram.com/fotorus_official Email support@fotoable.comAlphabetical

Genres