Headspace: Meditation & Mindfulness

Headspace, Inc.

Health & Fitness

com.getsomeheadspace.android

Tikseb l-aktar mill-gurnata tieghek mal-Headspace app. Ahna ikollok jghinuk twettaq fuq tieghek ahjar permezz tal-kapacitajiet biex tbiddel il-hajja ta ' meditazzjoni u mindfulness. Mal-pakkett bazici hielsa, Headspace Tghallem int l-essenzjali tal-hajja-hajja bl-istess dedikazzjoni, evan. Jekk inti tgawdi-bazici, imbaghad huwa zmien li jissottoskrivi. Ladarba inti taghmel, ikollok ghandek access ghal mijiet ta ' meditations fuq kollox minn stress u ansjetà ghal irqad u fokus. Hemm pakketti biex jghinek tibni relazzjonijiet bl-istess dedikazzjoni mal-Poplu inti thobbhom, sessjonijiet ta ' SOS biex jghinek issib post ta ' calm u rilassament waqt mumenti ta ' meltdown u anke Headspace ghall-pakketti ta ' l-Isport ghal zzomm fehmtek tajbin jekk int m'intix sparar hoops, powerlifting jew tlielaq ghall-linja temm. Kollox ghandek bzonn taghmel huwa tnizzel l-app u tiffirma. Imbaghad ftit joqoghdu lura, jirrilassaw u jibilghu id.Hill Climb Racing 2

Alphabetical

Genres