Google Pay

Google LLC

Finance

com.google.android.apps.walletnfcrel

Uza ihallas Android biz-zieda ta ' karta minn xi bank partecipanti (ara hawn taht). Jzomm informazzjoni tieghek sigura. Ma jhallas Android, qatt ma tinqasam tieghek in-numru attwali tal-biljett. Minflok, in-numru tal-kont virtwali hija wzata biex hekk tieghek card dettalji jinzammu dejjem bla periklu. Paga android hija disponibbli fuq l-mezz Android kollha mhux-bl-gheruq (KitKat 4.4 +). Ghadu jkollhom mistoqsijiet? Sir af aktar fil-support.google.com/androidpay. Paga android xoghlijiet mal-karti mill-banek hafna: https://goo.gl/LNnLi8 Paga android xoghlijiet dawn mhazen & applikazzjonijiet: https://goo.gl/JU1AD1Alphabetical

Genres