Canvas Student

Instructure

Education

com.instructure.candroid

L-istudenti, mill-ewwel tinghata access tieghek korsijiet kanvas--hielsa. Usta bhal kanvas fuq il-web, izda inti m ' ghandekx ghalfejn lug madwar a leptop biex izommu ruhhom aggornati fuq il-homework tieghek. Mal-kanvas ghall-Android, tista ': Ara tieghek gradi Jissottomettu l-inkarigi Ippersonalizza l-korsijiet tieghek Timmarka tieghek lista to-do Post ghal diskussjonijiet Tibghat u tircievi messaggi Sir af aktar dwar pandas Ara kontenut u moduli Jaraw il-vidjos Jiehdu l-quizzes Ara n-notifiki Tisma podcasts Jekk l-iskola tieghek qed juza kanvas mill Instructure, manki ghall-app u jiehdu edukazzjoni tieghek kull fejn tmur. Ghalliema, iccekkja l-taghna app SpeedGrader gdid--gradazzjoni, l-issettjar ta ' l-assenjazzjoni, u hafna aktar!Alphabetical

Genres