Target - now with Cartwheel

Target Corporation

Shopping

com.target.ui

Il-app mira gdida issa kienet Cartwheel! Jaghmlu l-bicca l-kbira tal-mira tieghek jsehhu, mal-app li jghinek inti tippjana l-vjagg tieghek, hlief fuq il-lista, u l-hanut u l-ordni minn kullimkien tieghek. Fittex taghna ghazla kollu prodott onlajn u fil-mahzen li facilment issib Ftehim, disponibbiltĂ , post navata u ordnijiet ghazliet. Imbaghad, ara X'hemm fuq il-bejgh, bi ftehim Cartwheel, Ad fil-gimgha u promozzjonijiet onlajn kollha f'post wiehed. Jekk int m'intix f ' mahzen, skenja prodott barcodes biex tara jekk xi haga-fuq il-bejgh, zidhom mal-Ftehim issejvjata tieghek u juru tieghek barcodes app ghat-tifdil fuq checkout. Jekk int m'intix ordnijiet permezz tal-app, ordni malajr u b'mod sigur kull hin. Imbaghad aghzel biex itellghu huwa fil-mahzen lokali tieghek jew iqabbad mibghuta u mwassla fid-dar tieghek.Alphabetical

Genres