Flashlight

Free Music Tool

Productivity

com.zen.flashlight9

* Mill-ewwel tinghata Ixghel tieghek tat-telefown fis-flashlight tleqq! * L-ghodda ta ' dawl ahhari jiehu vantagg shih tal-LED dawl. * Il-brightest, mghaggel, u l-aktar utli LED flashlight app! * Il-Flashlight int qatt ma se tinsa biex idahhlu meta jkunu fil-bzonn! * Mad-disinn aktar elegant u l-istartjar veloci Nota: L-App Flashlight bzonn permess ta ' kamera tat-taghmir tieghek (flashlight hardwer huwa mehmuz il-kamera, ghall-ftuh tal-dawl. Huwa talba ragjonevoli u mehtieg permess). Il-karatteristici: + Modalità dawl stroboskopiku/Blinking bi frekwenza sensittivi kontrollur + Konvenjenti, swicc On/Off-dawl ezatt bhall-flashlight reali bl-uzu + Is-sinjal built-in tal-flashlight SOS Igawdu l-cam LED dawl! * Taghna pagna Facebook: https://www.facebook.com/FlashlightPro.LED/ https://www.facebook.com/BrightFlashlightAlphabetical

Genres